He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת לך לך

play3
"הדבקות בה' היא התשוקה היותר טבעית לאדם"
"הדבקות בה' היא התשוקה היותר טבעית לאדם"
עיון בפסוק "בך צרינו ננגח" ודיון על חלות האמיתות לפני שהעלו אותן על הכתב
play3
עיון בפסוק "בך צרינו ננגח" ודיון על חלות האמיתות לפני שהעלו אותן על הכתב
"חרב פתחו רשעים" – מי יסד את אפשרות הרצח והמלחמה בעולם ?
play3
"חרב פתחו רשעים" – מי יסד את אפשרות הרצח והמלחמה בעולם ?
אנשים במדרגה גדולה עלולים ליפול לעמקי הקליפות
play3
אנשים במדרגה גדולה עלולים ליפול לעמקי הקליפות
ביאור מאמר הקב"ה לאברהם "והיה ברכה"
play3
ביאור מאמר הקב"ה לאברהם "והיה ברכה"
בשורת הזרע לאברהם
play3
בשורת הזרע לאברהם
שלמות העם והארץ על ידי עילוי התכונות השליליות
play3
שלמות העם והארץ על ידי עילוי התכונות השליליות
play3
מטרות החינוך והדרכים להשיגם
מטרות החינוך והדרכים להשיגם
play3
אמרי נא אחותי את ' מאדם וחוה – לאברהם ושרה- תיקון הזוגיות
אמרי נא אחותי את ' מאדם וחוה – לאברהם ושרה- תיקון הזוגיות
play3
ההודאה של אברהם אבינו על בשורת הארץ ועל בשורת הזרע
ההודאה של אברהם אבינו על בשורת הארץ ועל בשורת הזרע
play3
מה רצה אברהם אבינו ללמד את כל הדורות בהקמת אוהל שרה לפני אוהלו שלו ?
מה רצה אברהם אבינו ללמד את כל הדורות בהקמת אוהל שרה לפני אוהלו שלו ?
play3
תודעת השליחות הכוללת
תודעת השליחות הכוללת
play3
הנסיונות של אברהם אבינו
הנסיונות של אברהם אבינו
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"ואת הנפש אשר עשו בחרן" אברהם ושרה כמחנכים – מולידי נפשות
"ואת הנפש אשר עשו בחרן" אברהם ושרה כמחנכים – מולידי נפשות
play3
"והיה תמים" – הכנעה הבדלה המתקה בברית המילה
"והיה תמים" – הכנעה הבדלה המתקה בברית המילה
play3
הדרך ממעטת את שמו של האדם
הדרך ממעטת את שמו של האדם
play3
עלייתו של מלך