He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת כי תצא

play3
היציאה למלחמה
היציאה למלחמה
"כי יהיה לאיש בן סורר ומורה"
play3
"כי יהיה לאיש בן סורר ומורה"
"וידי משה כבדים"
play3
"וידי משה כבדים"
מצוות השבת אבידה
play3
מצוות השבת אבידה
דינו של בן סורר ומורה
play3
דינו של בן סורר ומורה
"והיה מחנך קדוש"
play3
"והיה מחנך קדוש"
play3
"הדר הוא לכל חסידיו"
"הדר הוא לכל חסידיו"
play3
"כי יהיה לאיש בן סורר ומורה"
"כי יהיה לאיש בן סורר ומורה"
play3
היחס בין בכורת בן השנואה לבין בן האהובה , הוא יחס השכל והרגש
היחס בין בכורת בן השנואה לבין בן האהובה , הוא יחס השכל והרגש
play3
בן סורר ומורה – מה יהא בסופו ?
בן סורר ומורה – מה יהא בסופו ?
play3
"וחשקת בה" – אתה מתחתן איתה רק בגלל חשק  ? ומה תעשה כשהחשק יעבור ?
"וחשקת בה" – אתה מתחתן איתה רק בגלל חשק ? ומה תעשה כשהחשק יעבור ?
play3
פרשה של רחמים
play3
הדרכת התורה היא גם בזמנים לא רגילים של שגרה
הדרכת התורה היא גם בזמנים לא רגילים של שגרה
play3
התורה בשביל ישראל
התורה בשביל ישראל
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"ונשמרת מכל דבר רע" – נקיות המחשבה בענייני עריות
"ונשמרת מכל דבר רע" – נקיות המחשבה בענייני עריות
play3
"והצנע לכת.. והיה מחנך קדוש… בצדקה תכונני"
"והצנע לכת.. והיה מחנך קדוש… בצדקה תכונני"
play3
המלחמה ביצר הרע , בכל השנה ובחודש אלול בפרט
המלחמה ביצר הרע , בכל השנה ובחודש אלול בפרט