He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת כי תבוא

play3
חינוך לתשובה ועבודת ה' בשמחה
חינוך לתשובה ועבודת ה' בשמחה
טהרה לעומת קדושה
play3
טהרה לעומת קדושה
"ארור" ! אוי לו למי שהתורה מקללת  אותו וכיצד לא להיות אחד כזה
play3
"ארור" ! אוי לו למי שהתורה מקללת אותו וכיצד לא להיות אחד כזה
"ויוציאנו ה' ממצרים … הקב"ה בכבודו ובעצמו"
play3
"ויוציאנו ה' ממצרים … הקב"ה בכבודו ובעצמו"
הסילוק הגדול'- מסע בין ליל ראש השנה, תקיעות – עד תשליך
play3
הסילוק הגדול'- מסע בין ליל ראש השנה, תקיעות – עד תשליך
מעלת מצות הביכורים כמבוא לקדושת האכילה
play3
מעלת מצות הביכורים כמבוא לקדושת האכילה
להכיר טובה בחבלי משיח
play3
להכיר טובה בחבלי משיח
play3
מצות השמחה בהבאת ביכורים ובמדבר, בהר גריזים ועיבל
מצות השמחה בהבאת ביכורים ובמדבר, בהר גריזים ועיבל
play3
"לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי" – השתוקקות ישראל לקיים המצות
"לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי" – השתוקקות ישראל לקיים המצות
play3
שמחה, שלמות עצמית וכריתת ברית
שמחה, שלמות עצמית וכריתת ברית
play3
מצוות ביכורים – אל תהייה כפוי טובה
מצוות ביכורים – אל תהייה כפוי טובה
play3
קללות ? אוצרות !
קללות ? אוצרות !
play3
"והיה הבן הבכור לשניאה"
play3
"ושמחת בכל הטוב" – כיצד ?
"ושמחת בכל הטוב" – כיצד ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"השקיפה ממעון קדשך … וברך את  עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו"
"השקיפה ממעון קדשך … וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו"
play3
מהו וידוי ?
play3
"עשה מצוה זו שבשכרה תכנס לארץ"
"עשה מצוה זו שבשכרה תכנס לארץ"