He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת יתרו

play3
חינוך לאהבת התורה
חינוך לאהבת התורה
העולם מכיר את אלהים
play3
העולם מכיר את אלהים
ההכנות למעמד הר סיני ומתן תורה
play3
ההכנות למעמד הר סיני ומתן תורה
לקראת קבלת התורה
play3
לקראת קבלת התורה
"אילו קרבנו לפני הר סיני – ולא נתן לנו את התורה – דיינו"
play3
"אילו קרבנו לפני הר סיני – ולא נתן לנו את התורה – דיינו"
"והייתם לי סגולה מכל העמים"
play3
"והייתם לי סגולה מכל העמים"
"והגבלת את העם סביב" – קבלת התורה מצריכה כניסה לגבולות
play3
"והגבלת את העם סביב" – קבלת התורה מצריכה כניסה לגבולות
play3
"כה תאמר לבית יעקב ותגד לבית ישראל"
"כה תאמר לבית יעקב ותגד לבית ישראל"
play3
"עתה ידעתי"
play3
קדושת הקב"ה השבת וישראל נחשבות כאחד
קדושת הקב"ה השבת וישראל נחשבות כאחד
play3
מה שמע יתרו שגרם לו להתגייר ?
מה שמע יתרו שגרם לו להתגייר ?
play3
ההכנה לאור קבלת התורה
ההכנה לאור קבלת התורה
play3
"לא לפרוץ אל ה'" – התקרבות לה' בגבולות של תורה
"לא לפרוץ אל ה'" – התקרבות לה' בגבולות של תורה
play3
המשפט והחינוך בישראל
המשפט והחינוך בישראל
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
הקישור אל הנצח
הקישור אל הנצח
play3
שלוש הכנות למתן תורה ע"פ 'אור החיים' הקדוש
שלוש הכנות למתן תורה ע"פ 'אור החיים' הקדוש
play3
כיצד זכה יתרו שהפרשה הכי מרכזית בתורה נקראת על שמו ?
כיצד זכה יתרו שהפרשה הכי מרכזית בתורה נקראת על שמו ?
play3
כיצד מתחדשים בלימוד התורה ואהבתה ?
כיצד מתחדשים בלימוד התורה ואהבתה ?