He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת יתרו

ההכנות התודעתיות לקבלת התורה
play3
ההכנות התודעתיות לקבלת התורה
חינוך לאהבת התורה
play3
חינוך לאהבת התורה
העולם מכיר את אלהים
play3
העולם מכיר את אלהים
ההכנות למעמד הר סיני ומתן תורה
play3
ההכנות למעמד הר סיני ומתן תורה
לקראת קבלת התורה
play3
לקראת קבלת התורה
"אילו קרבנו לפני הר סיני – ולא נתן לנו את התורה – דיינו"
play3
"אילו קרבנו לפני הר סיני – ולא נתן לנו את התורה – דיינו"
"והייתם לי סגולה מכל העמים"
play3
"והייתם לי סגולה מכל העמים"
"והגבלת את העם סביב" – קבלת התורה מצריכה כניסה לגבולות
play3
"והגבלת את העם סביב" – קבלת התורה מצריכה כניסה לגבולות
"כה תאמר לבית יעקב ותגד לבית ישראל"
play3
"כה תאמר לבית יעקב ותגד לבית ישראל"
"עתה ידעתי"
play3
"עתה ידעתי"
קדושת הקב"ה השבת וישראל נחשבות כאחד
play3
קדושת הקב"ה השבת וישראל נחשבות כאחד
מה שמע יתרו שגרם לו להתגייר ?
play3
מה שמע יתרו שגרם לו להתגייר ?
ההכנה לאור קבלת התורה
play3
ההכנה לאור קבלת התורה
"לא לפרוץ אל ה'" – התקרבות לה' בגבולות של תורה
play3
"לא לפרוץ אל ה'" – התקרבות לה' בגבולות של תורה
המשפט והחינוך בישראל
play3
המשפט והחינוך בישראל
הקישור אל הנצח
play3
הקישור אל הנצח
שלוש הכנות למתן תורה ע"פ 'אור החיים' הקדוש
play3
שלוש הכנות למתן תורה ע"פ 'אור החיים' הקדוש
כיצד זכה יתרו שהפרשה הכי מרכזית בתורה נקראת על שמו ?
play3
כיצד זכה יתרו שהפרשה הכי מרכזית בתורה נקראת על שמו ?
חם באתר
play3
בית המדרש
העבודה האישית של קליטת התורה בנו – הרב מאיר טויבר
העבודה האישית של קליטת התורה בנו - הרב מאיר טויבר
29 דקות
play3
בית המדרש
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה – הרב דב ביגון
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה - הרב דב ביגון
7 דקות
play3
בית המדרש
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים?  – הרב חגי לונדין
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים? - הרב חגי לונדין
42 דקות
play3
בית המדרש
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד"ר מיכאל אבולעפיה
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד''ר מיכאל אבולעפיה
25 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
בית המדרש
'ויאהבה' – על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות – הרב אייל ורד
'ויאהבה' - על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
Shape-7
מוזיקה
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
play3
בית המדרש
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון