He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: תשעה באב

play3
לימוד אגדות החורבן
לימוד אגדות החורבן
"ודמעתה על לחייה" – הבכי שלא תוקן גורם את אריכות משך החורבן
play3
"ודמעתה על לחייה" – הבכי שלא תוקן גורם את אריכות משך החורבן
"קרא עלי מועד" – חג תשעה באב
play3
"קרא עלי מועד" – חג תשעה באב
השנה הרביעית ליהויקים. כתיבת המגילה
play3
השנה הרביעית ליהויקים. כתיבת המגילה
הכנה לט' באב ולתשעת הימים
play3
הכנה לט' באב ולתשעת הימים
נבוכדנצאר- עבדי!
play3
נבוכדנצאר- עבדי!
פלא יועץ – תשעה באב
play3
פלא יועץ – תשעה באב
play3
נביא לגויים נתתיך' נבואות ירמיהו בשנה הראשונה ליהוקים
נביא לגויים נתתיך' נבואות ירמיהו בשנה הראשונה ליהוקים
play3
לבנות את ההשתוקקות לבנין המקדש ולטוב והנקיון העולמי שיופיע ויתחזק עם כנונו
לבנות את ההשתוקקות לבנין המקדש ולטוב והנקיון העולמי שיופיע ויתחזק עם כנונו
play3
"קשה גלות שהיא שקולה כנגד הכל"
"קשה גלות שהיא שקולה כנגד הכל"
play3
רחיצה של תענוג אסורה בתשעה באב בין בחמין בין בצונן
רחיצה של תענוג אסורה בתשעה באב בין בחמין בין בצונן
play3
אילו הלכות מיוחדות ישנן כאשר תשעה באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון?
אילו הלכות מיוחדות ישנן כאשר תשעה באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון?
play3
דין עוברות ומניקות בתשעה באב
דין עוברות ומניקות בתשעה באב
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
איסורי צום תשעה באב נוהגים ביומו ובלילו בשווה
איסורי צום תשעה באב נוהגים ביומו ובלילו בשווה
play3
נהגו לישב על גבי קרקע בסעודה המפסקת של תשעה באב
נהגו לישב על גבי קרקע בסעודה המפסקת של תשעה באב
play3
מעשה הקרבנות – חוויה מתקנת
מעשה הקרבנות – חוויה מתקנת
play3
איך נסביר לעם ישראל את האבלות על בית המקדש?
איך נסביר לעם ישראל את האבלות על בית המקדש?