He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: תשעה באב

לימוד אגדות החורבן
play3
לימוד אגדות החורבן
"ודמעתה על לחייה" – הבכי שלא תוקן גורם את אריכות משך החורבן
play3
"ודמעתה על לחייה" – הבכי שלא תוקן גורם את אריכות משך החורבן
"קרא עלי מועד" – חג תשעה באב
play3
"קרא עלי מועד" – חג תשעה באב
השנה הרביעית ליהויקים. כתיבת המגילה
play3
השנה הרביעית ליהויקים. כתיבת המגילה
הכנה לט' באב ולתשעת הימים
play3
הכנה לט' באב ולתשעת הימים
נבוכדנצאר- עבדי!
play3
נבוכדנצאר- עבדי!
פלא יועץ – תשעה באב
play3
פלא יועץ – תשעה באב
נביא לגויים נתתיך' נבואות ירמיהו בשנה הראשונה ליהוקים
play3
נביא לגויים נתתיך' נבואות ירמיהו בשנה הראשונה ליהוקים
לבנות את ההשתוקקות לבנין המקדש ולטוב והנקיון העולמי שיופיע ויתחזק עם כנונו
play3
לבנות את ההשתוקקות לבנין המקדש ולטוב והנקיון העולמי שיופיע ויתחזק עם כנונו
"קשה גלות שהיא שקולה כנגד הכל"
play3
"קשה גלות שהיא שקולה כנגד הכל"
רחיצה של תענוג אסורה בתשעה באב בין בחמין בין בצונן
play3
רחיצה של תענוג אסורה בתשעה באב בין בחמין בין בצונן
אילו הלכות מיוחדות ישנן כאשר תשעה באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון?
play3
אילו הלכות מיוחדות ישנן כאשר תשעה באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון?
דין עוברות ומניקות בתשעה באב
play3
דין עוברות ומניקות בתשעה באב
איסורי צום תשעה באב נוהגים ביומו ובלילו בשווה
play3
איסורי צום תשעה באב נוהגים ביומו ובלילו בשווה
נהגו לישב על גבי קרקע בסעודה המפסקת של תשעה באב
play3
נהגו לישב על גבי קרקע בסעודה המפסקת של תשעה באב
מעשה הקרבנות – חוויה מתקנת
play3
מעשה הקרבנות – חוויה מתקנת
איך נסביר לעם ישראל את האבלות על בית המקדש?
play3
איך נסביר לעם ישראל את האבלות על בית המקדש?
חם באתר
play3
בית המדרש
האם המתים יודעים מה קורה עם החיים?
play3
נשים
רוח נשית – שרה דריבן
רוח נשית - שרה דריבן
30 דקות
play3
בית המדרש
'רוח נשית' - יען נוה
28 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
Shape-7
מוזיקה
בשמחה תמיד: מחרוזת הניגונים של חיים ישראל ומקהלת ידידים
Shape-2
ברוך דיין האמת: הקדוש יהודה גואטה הי"ד
ברוך דיין האמת: הקדוש יהודה גואטה הי"ד
Shape-2
בית המדרש
מה הרב אלישע זצ"ל היה אומר לנו על האסון במירון?
מה הרב אלישע זצ"ל היה אומר לנו על האסון במירון?
play3
בית המדרש
הרב דניאל כהן: הארה לפרשת בחוקותי