בביטול הסיבות לחורבן ייבנה הבניין

חז"ל מסבירים לנו על מה ולמה אנו מתאבלים בתשעה באב. "בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ וחרב הבית בראשונה ובשניה" ונלכדה ביתר ונחרשה העיר" (תענית כו ב).הבגידה של המרגלים בארץ-ישראל באה לידי ביטוי בבכי גדול שהעם בכה בליל תשעה באב במדבר: "ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא" (במדבר יד)" […]

איכה

נוהגים בשבת חזון לקרוא את הפסוק "איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם" (דברים א יב) בניגון של מגילת איכה" בעצבות. ואכן גם מגילת איכה פותחת ב"איכה ישבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה" (איכה א א). המקור ל"איכה" של משה רבינו ול"איכה" של ירמיהו הנביא" הוא בקריאה של הקב"ה אל אדם הראשון הנחבא בתוך עץ […]