He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: תשעה באב

לימוד אגדות החורבן
play3
לימוד אגדות החורבן
"ודמעתה על לחייה" – הבכי שלא תוקן גורם את אריכות משך החורבן
play3
"ודמעתה על לחייה" – הבכי שלא תוקן גורם את אריכות משך החורבן
"קרא עלי מועד" – חג תשעה באב
play3
"קרא עלי מועד" – חג תשעה באב
השנה הרביעית ליהויקים. כתיבת המגילה
play3
השנה הרביעית ליהויקים. כתיבת המגילה
הכנה לט' באב ולתשעת הימים
play3
הכנה לט' באב ולתשעת הימים
נבוכדנצאר- עבדי!
play3
נבוכדנצאר- עבדי!
פלא יועץ – תשעה באב
play3
פלא יועץ – תשעה באב
נביא לגויים נתתיך' נבואות ירמיהו בשנה הראשונה ליהוקים
play3
נביא לגויים נתתיך' נבואות ירמיהו בשנה הראשונה ליהוקים
לבנות את ההשתוקקות לבנין המקדש ולטוב והנקיון העולמי שיופיע ויתחזק עם כנונו
play3
לבנות את ההשתוקקות לבנין המקדש ולטוב והנקיון העולמי שיופיע ויתחזק עם כנונו
"קשה גלות שהיא שקולה כנגד הכל"
play3
"קשה גלות שהיא שקולה כנגד הכל"
רחיצה של תענוג אסורה בתשעה באב בין בחמין בין בצונן
play3
רחיצה של תענוג אסורה בתשעה באב בין בחמין בין בצונן
אילו הלכות מיוחדות ישנן כאשר תשעה באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון?
play3
אילו הלכות מיוחדות ישנן כאשר תשעה באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון?
דין עוברות ומניקות בתשעה באב
play3
דין עוברות ומניקות בתשעה באב
איסורי צום תשעה באב נוהגים ביומו ובלילו בשווה
play3
איסורי צום תשעה באב נוהגים ביומו ובלילו בשווה
נהגו לישב על גבי קרקע בסעודה המפסקת של תשעה באב
play3
נהגו לישב על גבי קרקע בסעודה המפסקת של תשעה באב
מעשה הקרבנות – חוויה מתקנת
play3
מעשה הקרבנות – חוויה מתקנת
איך נסביר לעם ישראל את האבלות על בית המקדש?
play3
איך נסביר לעם ישראל את האבלות על בית המקדש?
חם באתר
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
למה העולם הזה כל כך רע?
למה העולם הזה כל כך רע?
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון במסע מרתק לצפונותיה של הכנרת
28 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
האויב האמיתי של בלעם: הרב ראובן ששון על סוגיות מרתקות בפרשת בלק
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?