נכון לעכשיו / תשובת הפרט ותשובת הכלל

שתי תשובות הן תשובה פרטית ותשובה כללית – התשובה הפרטית שישוב איש מדרכו הרעה והתשובה הכללית שישובו כל ישראל לארץ נחלת אבותינו (הרב יהודה אלקלעי ז"ל כתבים 384). כתוב "ושב ד' אלוקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ד' אלוקיך שמה… ומל ד' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ד' […]