האם ילד קטן חייב לחזור בתשובה?

האם ילד קטן או נער לפני גיל בר מצוה שעבר עבירה חייב לחזור עליה בתשובה בקטנותו או לאחר שהגיע לגיל בר/בת מצוה, או שאין כל צורך בתשובה? לכאורה, אין מקום לשאלה זו, מפני שקטן פטור מן המצוות. מי שלא נצטווה על המצוות ואיננו "שייך" בהן, כיצד יתחייב לחזור בתשובה על עבירה שלא הוזהר עליה ועל […]

אלול- להתבונן במהות החיים

בפרשיות השבוע של חודש אלול רמוזים הנהגות ורעיונות הקשורים למהותו של חודש אלול. מובא בספרים ששלוש ערי המקלט המופיעות בפרשת שופטים רומזות לאלול" ראש השנה" ויום כיפור.ה'אור החיים' בתחילת פרשתנו מבאר שהיציאה למלחמה שמוזכרת בפרשה היא יציאה למלחמה נגד היצר הרע. "ובא הכתוב להעיר האדם כי ביציאתו מהעולם העליון לבוא לעולם הזה יהיה מוכן למלחמה.. […]

כיצד ילדינו יחזרו בתשובה ?

דור-דור ונתיבות תשובתו. התשובה השלמה היא גם רגשית וגם שכלית" גם חרטה על העבר וגם קבלה לעתיד" גם מאהבה וגם מיראה" גם במחשבה וגם במעשה. אבל" המינון בין מרכיביה השונים של התשובה משתנה מדור לדור. יש דור שתשובתו שכלית יותר" ויש דור שהיא רגשית יותר. יש דור שתשובתו היא בעיקר חרטה וייסורי מצפון" ויש דור […]

התשובה – חסדו של הקב"ה

התשובה – חסדו של הקב"ה / מתוך ספרו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל ויאמר אליהו התשובה אינה רק מצווה או חיוב המוטל עלינו; התשובה היא בריאה מיוחדת שברא הבורא! הכתוב אומר "בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל" ומעולם עד עולם אתה אל" (תהילים צ" ב). ואומרים חז"ל שעוד לפני בריאת העולם – "בטרם הרים יולדו" […]

מחוטב עציך עד שואב מימיך

בימים אלו הסתיימה לה אליפות העולם באתלטיקה. אליפות העולם – מקדשת את השלמות" את הגוף הקרוב ביותר לשלמות האנושית. מובן שעל מנת להשיג שלמות זו יכולים לדרוס נפשות של ילדים קטנים באימונים מפרכים ומענים כמו בסין" או סתם לקחת חומרים אסורים ומזיקים כמו בשאר ארצות" אך העיקר הוא הגוף. כל חיסרון הוא כשלון. ואת החסרונות […]

לתת אמון בתשובה

הימים ימי אלול. ימי תשובה. לא פעם" דווקא בימים הקדושים הללו" מתגנבת לתוך הלב תולעת הספק: הרי כל שנה ביקשתי סליחה; כל שנה התפללתי מעומק הלב; כל שנה הבטחתי לעצמי שלא אפול – והנה זה שוב קרה. האם יש טעם בתשובה הזו? מה יקרה בימים הנוראים השנה שלא היה בשנה שעברה?כדי לענות על השאלות הללו […]

השיבנו ה' אליך ונשובה

במצוַת השבת אבדה לבעליה" ובמצוַת הקמת בהמה שנפלה" או לפרוק מבהמה שקשה לה לשאת את משאה – נאמר: לא תוכל להתעלם. ככתוב: "לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם" השב תשיבם לאחיך" (דברים כב א). "כי תפגע שור אויבך או חמורו תועה השב תשיבנו לו. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת […]