דורנו זקוק לתשובה מאהבה

הרב קוק זצ"ל" בהתייחסו לתשובה שצריכה להיות בדורנו" דור קיבוץ גלויות והתחייה הלאומית אומר: "שהדור שהוא מוצא – את כל מה שהוא שומע ורואה מהורים ומורים – קטן מערכו" אז" מוסַרם אינו לוקח את לבבו ואינו משביר את צימאונו" גם אינו מטיל עליו שום אימה ופחד… הוא מוכשר רק להתרומם ולא להיות כפוף ושחוח… הוא […]