He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: תקיעת שופר

play3
כוונות התקיעה :  השברים. והתרועה
כוונות התקיעה : השברים. והתרועה
חודש אלול – חודש האהבה
play3
חודש אלול – חודש האהבה
"צעק ליבם אל ה'" –  כוונת התקיעה בראש השנה
play3
"צעק ליבם אל ה'" – כוונת התקיעה בראש השנה
צריך לתקוע מעומד
play3
צריך לתקוע מעומד
האתגר הכי קשה של מועדי השנה – להמליך את הקב"ה בראש השנה
play3
האתגר הכי קשה של מועדי השנה – להמליך את הקב"ה בראש השנה
הלכות שופר וראש השנה – תשע"ז
play3
הלכות שופר וראש השנה – תשע"ז
הקוד המוזיקלי של תקיעות השופר
play3
הקוד המוזיקלי של תקיעות השופר
play3
תקיעת שופר צריכה להיות בעמידה
תקיעת שופר צריכה להיות בעמידה
play3
המשמעות של קולות השופר
המשמעות של קולות השופר
play3
תקעו בחודש שופר' – מדוע ?
תקעו בחודש שופר' – מדוע ?
play3
תקע בשופר גדול לחרותנו
תקע בשופר גדול לחרותנו
play3
תקיעת שופר מוקדם בבוקר
תקיעת שופר מוקדם בבוקר
play3
קולות השופר מהר סיני
קולות השופר מהר סיני
play3
זמן תקיעת שופר ביום ולא בלילה
זמן תקיעת שופר ביום ולא בלילה
play3
"אשרי העם יודעי תרועה ה' באור פניך יהלכון"
"אשרי העם יודעי תרועה ה' באור פניך יהלכון"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
שמיעת קולות השופר בזמן התפילה והעניין לשמוע מאה קולות
שמיעת קולות השופר בזמן התפילה והעניין לשמוע מאה קולות
play3
"אשרי העם יודעי תרועה"
"אשרי העם יודעי תרועה"
play3
משמעות קולות השופר- תקיעה, שברים תרועה, תקיעה
משמעות קולות השופר- תקיעה, שברים תרועה, תקיעה
play3
כוונת התוקע להוציא ידי חובה את השומעים
כוונת התוקע להוציא ידי חובה את השומעים