He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: תפקיד האדם

"לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי"
play3
"לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי"
העולם כמראה של האדם
play3
העולם כמראה של האדם
כח הבניין והחורבן של האדם
play3
כח הבניין והחורבן של האדם
כפי גודל הפגם של האדם כך גודל הסתרת האור
play3
כפי גודל הפגם של האדם כך גודל הסתרת האור
תפקיד האדם- להאיר את העולם !
play3
תפקיד האדם- להאיר את העולם !
הסיעתא דשמיא למשתדלים בקיום המצוות
play3
הסיעתא דשמיא למשתדלים בקיום המצוות
"מי שמקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה"
play3
"מי שמקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה"
המחשבה לעשיית המצווה מחברת את האדם למקור המצווה- למקור האלוהי
play3
המחשבה לעשיית המצווה מחברת את האדם למקור המצווה- למקור האלוהי
כפי ערך הכוונה במעשה כך גודל השפעתו בעולם
play3
כפי ערך הכוונה במעשה כך גודל השפעתו בעולם
הקרנת האדם על כל העולם
play3
הקרנת האדם על כל העולם
האדם כמאסף לכל מעשה בראשית
play3
האדם כמאסף לכל מעשה בראשית
"ויהי האדם לנפש חיה"- הנפש של כל העולמות
play3
"ויהי האדם לנפש חיה"- הנפש של כל העולמות
תפקיד האדם בעולם- "לעובדה ולשומרה"
play3
תפקיד האדם בעולם- "לעובדה ולשומרה"
"כי האדם עץ השדה"- עניינו של האדם לחבר שמים וארץ
play3
"כי האדם עץ השדה"- עניינו של האדם לחבר שמים וארץ
לא עם הארץ חסיד , השתדל להיות איש – שיעור מספר 18
play3
לא עם הארץ חסיד , השתדל להיות איש – שיעור מספר 18
"אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום" – יש לשמוח בכל תפקיד
play3
"אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום" – יש לשמוח בכל תפקיד
עולם האצילות
play3
עולם האצילות
"רק האדם לבד הוא המעלה והמקשר ומיחד את העולמות והאורות"
play3
"רק האדם לבד הוא המעלה והמקשר ומיחד את העולמות והאורות"
השגת המלאכים
play3
השגת המלאכים
חם באתר
play3
בית המדרש
העבודה האישית של קליטת התורה בנו – הרב מאיר טויבר
העבודה האישית של קליטת התורה בנו - הרב מאיר טויבר
29 דקות
play3
בית המדרש
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה – הרב דב ביגון
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה - הרב דב ביגון
7 דקות
play3
בית המדרש
האם עם ישראל עשוי לשלוט בכלכלה העולמית? – הרב אייל ורד
האם עם ישראל עשוי לשלוט בכלכלה העולמית? - הרב אייל ורד
38 דקות
play3
בית המדרש
האם לכיעור וליופי יש משמעות על פי היהדות? – הרב אורי שרקי
האם לכיעור וליופי יש משמעות על פי היהדות? - הרב אורי שרקי
58 דקות
ניוזלטר
שו"ת
Shape-2
בית המדרש
חסד זרים: מאמר מאת הרב זקס לפרשת חיי שרה
חסד זרים: מאמר מאת הרב זקס לפרשת חיי שרה
play3
מגזין
יום הוצאתה להורג של חנה סנש: חשיפה מיוחדת מיומניה האישיים
יום הוצאתה להורג של חנה סנש: חשיפה מיוחדת מיומניה האישיים
play3
בית המדרש
מעלת גמילות חסדים – הרב אורן טרבלסי
מעלת גמילות חסדים - הרב אורן טרבלסי
play3
בית המדרש
'ויאהבה' – על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות – הרב אייל ורד
'ויאהבה' - על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות - הרב אייל ורד