He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: תפקיד האדם

"לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי"
play3
"לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי"
העולם כמראה של האדם
play3
העולם כמראה של האדם
כח הבניין והחורבן של האדם
play3
כח הבניין והחורבן של האדם
כפי גודל הפגם של האדם כך גודל הסתרת האור
play3
כפי גודל הפגם של האדם כך גודל הסתרת האור
תפקיד האדם- להאיר את העולם !
play3
תפקיד האדם- להאיר את העולם !
הסיעתא דשמיא למשתדלים בקיום המצוות
play3
הסיעתא דשמיא למשתדלים בקיום המצוות
"מי שמקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה"
play3
"מי שמקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה"
המחשבה לעשיית המצווה מחברת את האדם למקור המצווה- למקור האלוהי
play3
המחשבה לעשיית המצווה מחברת את האדם למקור המצווה- למקור האלוהי
כפי ערך הכוונה במעשה כך גודל השפעתו בעולם
play3
כפי ערך הכוונה במעשה כך גודל השפעתו בעולם
הקרנת האדם על כל העולם
play3
הקרנת האדם על כל העולם
האדם כמאסף לכל מעשה בראשית
play3
האדם כמאסף לכל מעשה בראשית
"ויהי האדם לנפש חיה"- הנפש של כל העולמות
play3
"ויהי האדם לנפש חיה"- הנפש של כל העולמות
תפקיד האדם בעולם- "לעובדה ולשומרה"
play3
תפקיד האדם בעולם- "לעובדה ולשומרה"
"כי האדם עץ השדה"- עניינו של האדם לחבר שמים וארץ
play3
"כי האדם עץ השדה"- עניינו של האדם לחבר שמים וארץ
לא עם הארץ חסיד , השתדל להיות איש – שיעור מספר 18
play3
לא עם הארץ חסיד , השתדל להיות איש – שיעור מספר 18
"אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום" – יש לשמוח בכל תפקיד
play3
"אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום" – יש לשמוח בכל תפקיד
עולם האצילות
play3
עולם האצילות
"רק האדם לבד הוא המעלה והמקשר ומיחד את העולמות והאורות"
play3
"רק האדם לבד הוא המעלה והמקשר ומיחד את העולמות והאורות"
השגת המלאכים
play3
השגת המלאכים
חם באתר
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - עמק האלה
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן: זה הקשר בין מכניקת הקוונטים ואורות הקודש
61 דקות
play3
נשים
מרגש: אורלי גולדקלנג בראיון מיוחד עם רות אימס צברי שאיבדה את הוריה בפיגוע
30 דקות
play3
בית המדרש
החול של ירושלים עיר הקודש
החול של ירושלים עיר הקודש
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
Shape-7
מוזיקה
על כפיו יביא: ביצוע מרענן של ביני לנדאו לשיר האהוב לכבודה של ירושלים
play3
בית המדרש
"הרגע הכי מרגש בשחרור ירושלים": הרב ביגון מספר על השתתפותו במלחמת ששת הימים ומעלתה של ירושלים
play3
מגזין
בא בזמן: תוכניות מיוחדת עם יצחק מאיר לכבוד יום ירושלים
Shape-7
מוזיקה
בן ציון קלצקו מגיש: 'על אלה'
בן ציון קלצקו מגיש: 'על אלה'