Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: תפילת שמונה עשרה

פרשת משפטים – תפילת שמונה עשרה – חלק ב
play3
פרשת משפטים – תפילת שמונה עשרה – חלק ב
פרשת בשלח – תפילת שמונה עשרה – חלק א
play3
פרשת בשלח – תפילת שמונה עשרה – חלק א
מדוע תקנו בתפילת העמידה שמונה עשרה ברכות ?
play3
מדוע תקנו בתפילת העמידה שמונה עשרה ברכות ?
“שמעון הפקולי הסדיר יח’ ברכות” מדוע תפילה צריכה סדר ולא הסתמכות על ספונטניות טבעית
play3
“שמעון הפקולי הסדיר יח’ ברכות” מדוע תפילה צריכה סדר ולא הסתמכות על ספונטניות טבעית
המברך את עמו ישראל בשלום
play3
המברך את עמו ישראל בשלום
ברכת צמח דוד – הציפיה לישועה וביאת המשיח
play3
ברכת צמח דוד – הציפיה לישועה וביאת המשיח
הכנות לתפילת שמונה עשרה –  מהותן של הכריעות בתפילה
play3
הכנות לתפילת שמונה עשרה – מהותן של הכריעות בתפילה
ההכנות והכוונות לפני תפילת שמונה עשרה
play3
ההכנות והכוונות לפני תפילת שמונה עשרה
האם אני יכול להתפלל כשעלי תינוק במנשא? במידה ולא האם ישנם חלקים בתפילה שניתן להתפלל כך?
play3
האם אני יכול להתפלל כשעלי תינוק במנשא? במידה ולא האם ישנם חלקים בתפילה שניתן להתפלל כך?
שמע קולנו – גם אם לא כוונו
play3
שמע קולנו – גם אם לא כוונו
אם לא ניתן להשיג את האלוהות כלל – כיצד ישנן מדרגות בהשגה?
play3
אם לא ניתן להשיג את האלוהות כלל – כיצד ישנן מדרגות בהשגה?
בברכת השנים מבקשים “ושבע את העולם כולו”, ואילו בברכת רפאינו מבקשים רפואה רק לחולי עם ישראל, מדוע יש חילוק ?
play3
בברכת השנים מבקשים “ושבע את העולם כולו”, ואילו בברכת רפאינו מבקשים רפואה רק לחולי עם ישראל, מדוע יש חילוק ?
מסכת ברכות דף כט’
play3
מסכת ברכות דף כט’
אם עיקר התפילה הוא תפילת שמונה עשרה ,מדוע כל השאר ?
play3
אם עיקר התפילה הוא תפילת שמונה עשרה ,מדוע כל השאר ?
הכנה לתפילת שמונה עשרה
play3
הכנה לתפילת שמונה עשרה
כיצד עומדים ומה חושבים בתפילת שמונה עשרה – חלק ב
play3
כיצד עומדים ומה חושבים בתפילת שמונה עשרה – חלק ב
כיצד עומדים ומה חושבים בתפילת שמונה עשרה – חלק א
play3
כיצד עומדים ומה חושבים בתפילת שמונה עשרה – חלק א
חם באתר
play3
בית המדרש
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי מסביר מהי קדושת האכילה בישראל
הרב אורי שרקי מסביר מהי קדושת האכילה בישראל
play3
בית המדרש
ההפרש בין קליטה חושית להבנה שכלית של סביבתנו ושל עצמנו  – הרב ראובן פיירמן
ההפרש בין קליטה חושית להבנה שכלית של סביבתנו ושל עצמנו - הרב ראובן פיירמן
play3
בית המדרש
התחדשות המושג של ‘הלכות ציבור’ בדורנו – הרב שמעון בן ציון
התחדשות המושג של 'הלכות ציבור' בדורנו - הרב שמעון בן ציון
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
מה דינו של גנב הבא במחתרת? הרב ערן ישועה
מה דינו של גנב הבא במחתרת? הרב ערן ישועה
play3
בית המדרש
נאמנות הגוים למדינת ישראל, פניה לערכאות של גוים, המחלוקת בעניין התפילין ועוד | שו”ת עם הרב שלמה אבינר
נאמנות הגוים למדינת ישראל, פניה לערכאות של גוים, המחלוקת בעניין התפילין ועוד | שו"ת עם הרב שלמה אבינר
play3
בית המדרש
“את מספר ימיך אמלא” – מה סוד הברכה הזו? הרב אייל ורד – נפש הפרשה – משפטים
"את מספר ימיך אמלא" - מה סוד הברכה הזו? הרב אייל ורד - נפש הפרשה - משפטים
play3
בית המדרש
יש אמון? כולם מרוויחים.חשדנות וצרות עין ? כולם מפסידים – הרב אייל ורד
יש אמון? כולם מרוויחים.חשדנות וצרות עין ? כולם מפסידים - הרב אייל ורד