He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: תפילת העמידה

play3
גאולה ישנה גם במשמעות פרטית ולא רק לאומית
גאולה ישנה גם במשמעות פרטית ולא רק לאומית
גאולה רפואה וברכת השנים
play3
גאולה רפואה וברכת השנים
האבות והמידות שמיוחסות לכל אחד מהם
play3
האבות והמידות שמיוחסות לכל אחד מהם
מבנה ברכות ההודאה בתפילת העמידה
play3
מבנה ברכות ההודאה בתפילת העמידה
משמעות ברכת למינים ולמלשינים – מי הם המינים ?
play3
משמעות ברכת למינים ולמלשינים – מי הם המינים ?
"שוחים במודים תחילה וסוף"
play3
"שוחים במודים תחילה וסוף"
הוספת בקשות בתפילה
play3
הוספת בקשות בתפילה
play3
ברכות מחיה המתים והאל הקדוש
ברכות מחיה המתים והאל הקדוש
play3
אסור לשבת בתוך ארבע אמות של המתפלל
אסור לשבת בתוך ארבע אמות של המתפלל
play3
ברכת מגן אברהם ומטרת הכריעה וההשתחויה בתפילה
ברכת מגן אברהם ומטרת הכריעה וההשתחויה בתפילה
play3
באיזו לשון אפשר להתפלל
באיזו לשון אפשר להתפלל
play3
יש לבטא את מילות התפילה בפה
יש לבטא את מילות התפילה בפה
play3
המתפלל צריך שיכוון בכל הברכות
המתפלל צריך שיכוון בכל הברכות
play3
תפילת עמידה בדרך
תפילת עמידה בדרך
play3
כיוון האיברים והלב בעמידה בתפילה
כיוון האיברים והלב בעמידה בתפילה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
כיצד עומדים ומה חושבים בתפילת שמונה עשרה – חלק ב
כיצד עומדים ומה חושבים בתפילת שמונה עשרה – חלק ב
play3
כיצד עומדים ומה חושבים בתפילת שמונה עשרה – חלק א
כיצד עומדים ומה חושבים בתפילת שמונה עשרה – חלק א
play3
עונשו של מי שלא כורע בתפילת העמידה – חלק א
עונשו של מי שלא כורע בתפילת העמידה – חלק א
play3
ברכת אבות ברכת מחיה המתים
ברכת אבות ברכת מחיה המתים