כל זמן שהנר דולק / על ר' ישראל מסלנט

זו היתה שעת ליל מאוחרת. הרחובות היו שוממים מאדם" ורבי ישראל החיש את צעדיו כשהוא שקוע במחשבות. כשחלף ליד צריף העץ שבקצה הרחוב עצר את הילוכו והביט לעבר החלון. בניגוד לכל בתי הרחוב החשוכים ממעונו של הסנדלר בקע אור. האיש ישב רכון על מלאכתו" מתקן נעליים בחריצות" כשאור קטן של נר מאפשר לו להמשיך בעבודה. […]