על ניחוש, על היגיון ועל אמונה

חשש כבד ממלא את לבו של אליעזר עבד אברהם בעומדו על עין המים. אחריות גדולה מוטלת על כתפיו. עליו למצוא אשה מתאימה ליצחק. האם אכן תהיה האשה אשר יביא הולמת את מידותיו של יצחק? האם תתקבל בחירתו על ידי החתן המיועד? אמנם מלווה אותו הבטחתו של אברהם: "ה' א-להי השמים… ישלח מלאכו אתך ולקחת אשה […]

המכתיבים לד' מה לעשות

בלעם היה ודאי מאמין בד'" הרי גם העז להתווכח אתו" גם האמין ביכולת האלהית" אך חשב שאפשר לכופף את רצון ד' כרצונו" להכריח את ד' ולהכתיב לו. לכן הוא לא היה נביא אלא קוסם ומכשף" כלומר טכנאי רוחני" שסבר שבאמצעים מיסטיים מסוימים אפשר להפוך את רצון ד' כרצונו" אפשר לפתותו" אפשר לרמותו" אפשר להשתמש בו […]