He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: תיקון המידות

play3
האם אני יכול ללמוד תורה אם לא תקנתי את מידותי ?
האם אני יכול ללמוד תורה אם לא תקנתי את מידותי ?
אהבת ישראל מתוך אהבת כל הבריות
play3
אהבת ישראל מתוך אהבת כל הבריות
רק מתוך אוהב את הבריות באמת אפשר לקרבם לתורת אמת
play3
רק מתוך אוהב את הבריות באמת אפשר לקרבם לתורת אמת
אי אפשר שלא לאהוב את ה' והפירות של אהבה זו
play3
אי אפשר שלא לאהוב את ה' והפירות של אהבה זו
אהבה בלב לכל – חלק א
play3
אהבה בלב לכל – חלק א
play3
תיקון המידות
play3
דרך שמירת המצוות היא אחת – אך לתיקון המידות יש כמה דרכים
דרך שמירת המצוות היא אחת – אך לתיקון המידות יש כמה דרכים
play3
המשך ביאור מידת הזהירות בדגש על תיקון המידות והתשובה
המשך ביאור מידת הזהירות בדגש על תיקון המידות והתשובה
play3
יש להביט אל השכר על הנצחון על יצר הכעס ולא רק על המאמץ שבהכנעתו
יש להביט אל השכר על הנצחון על יצר הכעס ולא רק על המאמץ שבהכנעתו
play3
יוצאים לחירות – הניקיון החיצוני והפנימי
יוצאים לחירות – הניקיון החיצוני והפנימי
play3
"דרך ארץ קדמה לתורה"
"דרך ארץ קדמה לתורה"
play3
האם תיתכן נבואה גם אצל מי שיש לו חיסרון במידות ?
האם תיתכן נבואה גם אצל מי שיש לו חיסרון במידות ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
על כח החיים והיצירה ועל היצר הטוב והרע- חלק א'
על כח החיים והיצירה ועל היצר הטוב והרע- חלק א'
play3
חטאו של משה רבנו
play3
"אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא"
"אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא"
play3
היחס לסגפנות והנהגות קיצוניות
היחס לסגפנות והנהגות קיצוניות