Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: תחנונים

“אין חינון אלא מתנת חינם”
play3
“אין חינון אלא מתנת חינם”
דיני נפילת אפים – שו”ע סימן קלא’ סעיפים ז’,ח’
play3
דיני נפילת אפים – שו”ע סימן קלא’ סעיפים ז’,ח’
דיני נפילת אפים – שו”ע סימן קלא’ סעיפים ד’ – ו’
play3
דיני נפילת אפים – שו”ע סימן קלא’ סעיפים ד’ – ו’
דיני נפילת אפים – שו”ע סימן קלא’ סעיפים א’ – ג’
play3
דיני נפילת אפים – שו”ע סימן קלא’ סעיפים א’ – ג’
חזרת תפילת העמידה וההקפדה על עניית אמנים
play3
חזרת תפילת העמידה וההקפדה על עניית אמנים
המשכים להתחנן לפני בוראו יכוון לשעות שמשתנות המשמרות
play3
המשכים להתחנן לפני בוראו יכוון לשעות שמשתנות המשמרות
מעמד התפילה איננו דפוס קבוע אלא “רחמים ותחנונים לפני המקום”
play3
מעמד התפילה איננו דפוס קבוע אלא “רחמים ותחנונים לפני המקום”
טוב מעט תחנונים –  בכוונה,  מהרבות – בלא כוונה
play3
טוב מעט תחנונים – בכוונה, מהרבות – בלא כוונה
“טוב מעט תחנונים בכוונה מהרבות בלא כוונה”
play3
“טוב מעט תחנונים בכוונה מהרבות בלא כוונה”
איך לומר סליחות? בשמחה או בשברון לב?
play3
איך לומר סליחות? בשמחה או בשברון לב?
טוב מעט תחנונים בכווונה מהרבות בלא כוונה
play3
טוב מעט תחנונים בכווונה מהרבות בלא כוונה
טוב מעט תחנונים בכוונה מהרבות בלא כוונה
play3
טוב מעט תחנונים בכוונה מהרבות בלא כוונה
חם באתר
Shape-7
בית המדרש
מגילת רות 2 | הרב אייל ורד | אייר תשפ”ב
מגילת רות 2 | הרב אייל ורד | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
אורות הקודש | הרב אורי שרקי | אייר תשפ”ב
אורות הקודש | הרב אורי שרקי | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
הלכות עבודה זרה לרמב”ם פרק ז’ | הרב אורי שרקי | אייר תשפ”ב
הלכות עבודה זרה לרמב"ם פרק ז' | הרב אורי שרקי | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
שו”ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ”ב
שו"ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ"ב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
מידות הראיה אהבה | הרב ליאור לביא | אייר תשפ”ב
מידות הראיה אהבה | הרב ליאור לביא | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
שיעור כללי לקראת יום ירושלים | הרב מאיר טויבר | אייר תשפ”ב
שיעור כללי לקראת יום ירושלים | הרב מאיר טויבר | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
נתיב התורה | הרב מאיר טויבר | אייר תשפ”ב
נתיב התורה | הרב מאיר טויבר | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
אם הבנים שמחה | הרב שמעון בן ציון | אייר תשפ”ב
אם הבנים שמחה | הרב שמעון בן ציון | אייר תשפ"ב