לא עוד יעקב, כי אם ישראל / נכו לעכשיו

יעקב וישראל, שני השמות של עמנו האהוב מרמזים לנו על שתי בחינות: יעקב, בחינת עקב, החלק התחתון בגוף האדם. וישראל, אותיות רא"ש ל"י, בחינת הראש והראשית, החלק היותר עליון באדם, כדברי חז"ל אין ראשית אלא ישראל. אחרי המאבק של שרו של עשו ביעקב, קורא שרו של עשו ליעקב – ישראל, ככתוב: "וַיֹּאמֶר לֹא יַעֲקֹב יֵאָמֵר […]