תורת חיים

הבן: למה לא ברא ה' את הארץ בצורת מלבן?האב: למה דווקא מלבן?הבן: כדי שייבנה בו בית מדרש ענק" שהוא בדרך כלל בצורה של מלבן" וכולם ישבו בו וילמדו תורה. אם מטרת הבריאה היא לימוד תורה" אז היה צריך לברוא הרבה סטנדרים והרבה גמרות. במקום זה נבראו מפלי מים" פינגווינים" כוכבים וגחליליות…האב: אנחנו לא חיים בשביל […]