פרשת בראשית – תורה ואבולוציה

ש: האם תורת האבולוציה סותרת את התורה?ת: א. התורה אינה בעד ואינה נגד האבולוציה. התורה אינה ספר מדע" שמברר מה נכון או לא במציאות" אלא ספר אלוקי שמברר מה טוב ומה רע" כדברי המהר"ל בספרו נתיבות עולם" נתיב התורה פרק יד: המדע מברר מה יש" והתורה מבררת מה צריך להיות.ב. לכן" הבירור אם תורת האבולוציה […]

האמנם כולנו בהמות?

(הרב אבינר מתייחס למאמר "כולנו בהמות" נגד הגאון הרב טאו של העיתונאי ר"ר מעיתון הארץ) חסד גדול עשה למין האנושי אותו עיתונאי שיצא בעד שירות משותף של חיילים וחיילות ביחידות לוחמות" תחת הכותרת: "כולנו בהמות". אמנם" אין זו בשורה חדשותית" וזה טיבם של עיתונאים לתור אחרי חדשות" ובכל זאת זו אמירה חשובה מאוד" ויש להכיר […]

בית מלפני בריאת העולם

ש: כיצד להתייחס לטענת החוקרים שגילו בית בירושלים" מלפני 7000 שנה" כלומר מלפני בריאת העולם?!ת: כבר כתב על זה מרן הרב קוק: "ועל דבר מניין שנות היצירה ביחס להחשבונות הגיאולוגיים בזמנינו. כן היא הלכה רווחת שהיו כבר תקופות רבות קודם למניין תקופתנו הוא מפורסם בכל המקובלים הקדמונים ובמדרש רבה 'שהיה בונה עולמות ומחריבן' (בראשית רבה […]

בריאת העולם

כל שנה" בקריאת פרשת בראשית" מוצת מחדש הויכוח האם קיימת סתירה בין התורה למדע. לפני כמאה שנים" הדיון בשאלה זו תדלק ויכוחים חובקי עולם שהרעידו את אמות הספים. כיום" הדברים נרגעו מעט" אולם עדיין טעונים בירור. הרב קוק כתב באותה עת סוערת של ויכוחים בין תורה למדע משפט חשוב: "ובכלל זהו כלל גדול במלחמת הדעות" […]

תורת האבולוציה בבית ספרנו?! (ג)

הראי"ה קוק זצ"ל זיהה יסוד אופטימי בתיאוריית האבולוציה" "כי איך אפשר להתייאש בשעה שרואים שהכל מתפתח ומתעלה"" אפילו המציאות החומרית איננה סטאטית אלא משתכללת. אבל הרב מזהיר מפני ההשפעה המסוכנת של תיאורית האבולוציה על ההשקפה המוסרית של האדם. המחשבה שמוצא האדם הוא מהבהמה ושהוא הגיע לאן שהגיע באמצעות תהליך התפתחותי ארוך" עלולה להביא את האדם […]

תורת האבולוציה בבית ספרנו?! (סיום)

בשלושת המאמרים הקודמים סקרנו סקירה קצרה של תורת האבולוציה ושל עמדת חכמינו עליה. ועתה נעבור לדיון החינוכי. השאלה היא" האם נכון לחשוף את תלמידינו אל תיאוריה זו?גישה אחת מתנגדת ללמד תיאוריה זו את התלמידים. היא סבורה שתורת האבולוציה סותרת את עיקרי התורה" ומבחינה מדעית היא השערה מאוד מפוקפקת. לכן אין כל סיבה לחשוף את ילדינו […]

תורת האבולוציה בבית ספרנו?! (א)

לאחרונה התפרסם שיש בכוונת משרד החינוך להכליל יסודות מתורת האבולוציה בתכנית לימודי המדעים בכל מערכת החינוך. מבלי להיכנס לפרטי התכנית החדשה ואילו חלקים מתורת האבולוציה כלולים בה" רצוי לברר מהו יחסנו לתורת האבולוציה בהיבט העקרוני ובהיבט החינוכי. מהי תורת האבולוציה? במהדורתה המעודכנת (= הניאו-דרוויניזם) היא טוענת שלושה טיעונים המסבירים כיצד התפתחו המינים השונים בעולם: א. […]

תורת האבולוציה בבית ספרנו?! (ב)

מרן הראי"ה קוק זצ"ל הדריך שלא לתלות את אמיתות התורה בתיאוריה מדעית מסוימת" כיוון שאם תתברר תיאוריה זו כמוטעית תיפול התורה עמה. לכן" את פרשנות התורה רצוי לנתק מכל תיאוריה מדעית" בין מתורת האבולוציה ובין מהתיאוריה החולקת עליה. את פרקי בראשית יש לרומם מעל המדע. אין התורה מציגה בהם תיאור מדעי עובדתי כיצד נברא העולם […]