Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: תורה

ביישנות  כמונעת את לימוד התורה ואת הדבקות באמת
play3
ביישנות כמונעת את לימוד התורה ואת הדבקות באמת
“לא עליך המלאכה לגמור” אין חובת הספק בתורה אך יש חובה שלא להיבטל מלימוד התורה
play3
“לא עליך המלאכה לגמור” אין חובת הספק בתורה אך יש חובה שלא להיבטל מלימוד התורה
מעלת השקידה בתורה
play3
מעלת השקידה בתורה
הווי שקוד ללמוד תורה
play3
הווי שקוד ללמוד תורה
“קנה שם טוב קנה לעצמו , קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבא”
play3
“קנה שם טוב קנה לעצמו , קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבא”
הריבוי החיובי – בתורה ישיבה ועצה
play3
הריבוי החיובי – בתורה ישיבה ועצה
פסיביות היא מידה שלא מאפשרת קניין תורה – הרב רענן ביגון
play3
פסיביות היא מידה שלא מאפשרת קניין תורה – הרב רענן ביגון
אי אפשר לאדם להגיע ליראת חטא ללא לימוד תורה
play3
אי אפשר לאדם להגיע ליראת חטא ללא לימוד תורה
“אין בור ירא חטא”  – השתדלות בתורה איננה כמותית
play3
“אין בור ירא חטא” – השתדלות בתורה איננה כמותית
יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ . מהו העיקר ?
play3
יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ . מהו העיקר ?
שימושה של תורה הוא מהות התורה –  לחול בתוך האדם הישראלי
play3
שימושה של תורה הוא מהות התורה – לחול בתוך האדם הישראלי
היות והתורה עצמה מבטיחה שכר “למען ירבו ימיכם” מכאן שקיום מצות כדי לקבל שכר הוא לגיטימי
play3
היות והתורה עצמה מבטיחה שכר “למען ירבו ימיכם” מכאן שקיום מצות כדי לקבל שכר הוא לגיטימי
משה קבל תורה מסיני
play3
משה קבל תורה מסיני
מי מגן עלינו – התורה או הצבא?
play3
מי מגן עלינו – התורה או הצבא?
איך לחנך ילדים לאהבת תורה?
play3
איך לחנך ילדים לאהבת תורה?
תורה וגדולה – רבי טרפון
play3
תורה וגדולה – רבי טרפון
האם הקב”ה מקיים את כל התורה…?
play3
האם הקב”ה מקיים את כל התורה…?
התנועה של האדם כלפי הבורא
play3
התנועה של האדם כלפי הבורא
“מסיר אזנו משמוע תורה – גם תפילתו תועבה”
play3
“מסיר אזנו משמוע תורה – גם תפילתו תועבה”
חם באתר
play3
בית המדרש
רצף הרמזים שרומזים לתאריך ה’ אייר תש”ח כתאריך הגאולה – הרב אייל ורד
רצף הרמזים שרומזים לתאריך ה' אייר תש"ח כתאריך הגאולה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
הבנת כח הכישוף בעולם לאור כשלון החרטומים בשחזור מכת הכינים – הרב אשר בוחבוט
הבנת כח הכישוף בעולם לאור כשלון החרטומים בשחזור מכת הכינים - הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
מושג שמירת הברית – לימוד בספר ‘מידות הראיה’ מאת הרב ליאור לביא
מושג שמירת הברית - לימוד בספר 'מידות הראיה' מאת הרב ליאור לביא
play3
בית המדרש
“צא מן החורבה” מבט חדש על מעשה רבי יוסי ואליהו הנביא בחורבה . הרב אייל ורד
"צא מן החורבה" מבט חדש על מעשה רבי יוסי ואליהו הנביא בחורבה . הרב אייל ורד
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
ההפרש בין קליטה חושית להבנה שכלית של סביבתנו ושל עצמנו  – הרב ראובן פיירמן
ההפרש בין קליטה חושית להבנה שכלית של סביבתנו ושל עצמנו - הרב ראובן פיירמן
play3
בית המדרש
אמצעים המסייעים ליצור קשר עם דברי תורה – הרב מאיר טויבר בלימוד בספר ‘נתיבות עולם’
אמצעים המסייעים ליצור קשר עם דברי תורה - הרב מאיר טויבר בלימוד בספר 'נתיבות עולם'