He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: תורה

play3
ביישנות כמונעת את לימוד התורה ואת הדבקות באמת
play3
“לא עליך המלאכה לגמור” אין חובת הספק בתורה אך יש חובה שלא להיבטל מלימוד התורה
play3
מעלת השקידה בתורה
play3
הווי שקוד ללמוד תורה
play3
“קנה שם טוב קנה לעצמו , קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבא”
play3
הריבוי החיובי – בתורה ישיבה ועצה
scarecrow-670720_640
play3
פסיביות היא מידה שלא מאפשרת קניין תורה – הרב רענן ביגון
play3
אי אפשר לאדם להגיע ליראת חטא ללא לימוד תורה
play3
“אין בור ירא חטא” – השתדלות בתורה איננה כמותית
play3
יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ . מהו העיקר ?
play3
שימושה של תורה הוא מהות התורה – לחול בתוך האדם הישראלי
play3
היות והתורה עצמה מבטיחה שכר “למען ירבו ימיכם” מכאן שקיום מצות כדי לקבל שכר הוא לגיטימי
play3
משה קבל תורה מסיני
play3
מי מגן עלינו – התורה או הצבא?
play3
איך לחנך ילדים לאהבת תורה?
play3
תורה וגדולה – רבי טרפון
play3
האם הקב”ה מקיים את כל התורה…?
play3
התנועה של האדם כלפי הבורא
play3
“מסיר אזנו משמוע תורה – גם תפילתו תועבה”
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תמתי - תאומתי | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס
58 דקות
play3
בית המדרש
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
בין בחירה לגורל - פרשת פנחס | הרב אייל ורד | יד תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | יג תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב מאיר טויבר 6
מנהיגות וקרבנות - המבנה המשונה של פרשת פנחס | הרב מאיר טויבר | יג תמוז תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
הרב ערן טמיר FIX
ברכות השחר על פי "עולת ראיה" | הרב ערן טמיר
43 דקות
play3
בית המדרש
מי רוצה סם חיים ? | הרב דב ביגון | שמירת הלשון
פלא יועץ | הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
אגדות החורבן | הרב דב ביגון | תשעה באב
נפש החיים | הרב דב ביגון
play3
נשים
machon
חכמת נשים כתיקון לחכמת יוון - חנוכה | הרבנית אהובה צוקרמן
דילוג לתוכן