He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: תורה

play3
ביישנות  כמונעת את לימוד התורה ואת הדבקות באמת
ביישנות כמונעת את לימוד התורה ואת הדבקות באמת
"לא עליך המלאכה לגמור" אין חובת הספק בתורה אך יש חובה שלא להיבטל מלימוד התורה
play3
"לא עליך המלאכה לגמור" אין חובת הספק בתורה אך יש חובה שלא להיבטל מלימוד התורה
מעלת השקידה בתורה
play3
מעלת השקידה בתורה
הווי שקוד ללמוד תורה
play3
הווי שקוד ללמוד תורה
"קנה שם טוב קנה לעצמו , קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבא"
play3
"קנה שם טוב קנה לעצמו , קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבא"
הריבוי החיובי – בתורה ישיבה ועצה
play3
הריבוי החיובי – בתורה ישיבה ועצה
פסיביות היא מידה שלא מאפשרת קניין של תורה
play3
פסיביות היא מידה שלא מאפשרת קניין של תורה
play3
אי אפשר לאדם להגיע ליראת חטא ללא לימוד תורה
אי אפשר לאדם להגיע ליראת חטא ללא לימוד תורה
play3
"אין בור ירא חטא"  – השתדלות בתורה איננה כמותית
"אין בור ירא חטא" – השתדלות בתורה איננה כמותית
play3
יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ . מהו העיקר ?
יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ . מהו העיקר ?
play3
שימושה של תורה הוא מהות התורה –  לחול בתוך האדם הישראלי
שימושה של תורה הוא מהות התורה – לחול בתוך האדם הישראלי
play3
היות והתורה עצמה מבטיחה שכר "למען ירבו ימיכם" מכאן שקיום מצות כדי לקבל שכר הוא לגיטימי
היות והתורה עצמה מבטיחה שכר "למען ירבו ימיכם" מכאן שקיום מצות כדי לקבל שכר הוא לגיטימי
play3
משה קבל תורה מסיני
משה קבל תורה מסיני
play3
מי מגן עלינו – התורה או הצבא?
מי מגן עלינו – התורה או הצבא?
play3
איך לחנך ילדים לאהבת תורה?
איך לחנך ילדים לאהבת תורה?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
תורה וגדולה – רבי טרפון
תורה וגדולה – רבי טרפון
play3
האם הקב"ה מקיים את כל התורה…?
האם הקב"ה מקיים את כל התורה…?
play3
התנועה של האדם כלפי הבורא
התנועה של האדם כלפי הבורא
play3
"מסיר אזנו משמוע תורה – גם תפילתו תועבה"
"מסיר אזנו משמוע תורה – גם תפילתו תועבה"