תורה ותפילה

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם [1]. מכאן מתבררים דברים יסודיים על עניין תורה ותפילה. התפילה אינה מתחילה מצדו הרגשי של האדם" חס ושלום. קודם כל יש מציאות של "ד' אלהים אמת"! בורא עולם ויוצר האדם מתגלה אל האדם ומשרה שכינתו עליו. המובן של תורה הוא פניית אלוהים אל האדם והדרכתו" ומתוך כך יש תפילה – […]