בית מלפני בריאת העולם

ש: כיצד להתייחס לטענת החוקרים שגילו בית בירושלים" מלפני 7000 שנה" כלומר מלפני בריאת העולם?!ת: כבר כתב על זה מרן הרב קוק: "ועל דבר מניין שנות היצירה ביחס להחשבונות הגיאולוגיים בזמנינו. כן היא הלכה רווחת שהיו כבר תקופות רבות קודם למניין תקופתנו הוא מפורסם בכל המקובלים הקדמונים ובמדרש רבה 'שהיה בונה עולמות ומחריבן' (בראשית רבה […]

תורת האבולוציה בבית ספרנו?! (א)

לאחרונה התפרסם שיש בכוונת משרד החינוך להכליל יסודות מתורת האבולוציה בתכנית לימודי המדעים בכל מערכת החינוך. מבלי להיכנס לפרטי התכנית החדשה ואילו חלקים מתורת האבולוציה כלולים בה" רצוי לברר מהו יחסנו לתורת האבולוציה בהיבט העקרוני ובהיבט החינוכי. מהי תורת האבולוציה? במהדורתה המעודכנת (= הניאו-דרוויניזם) היא טוענת שלושה טיעונים המסבירים כיצד התפתחו המינים השונים בעולם: א. […]