בין ה"רוחות"

כלי יקר' על התורה לרבינו שלמה אפרים מלונטשיץ פרשת פנחס