"השתיקה"!

אין בדברים הבאים רצון לעורר דיון הלכתי שכבר דנו בו רבים, לגבי היחס העקרוני לצפירה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה וביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, וכיצד יש לנהוג בה, אם בעמידה או בישיבה, אם בשתיקה או בתפילה ובלימוד תורה וכו'.אך כדאי להאיר שתי נקודות שונות ביחס למנהג השתיקה הדוממת בשעת הצפירה, שאותו נוהגת בפועל […]

השתקן

השתקן" איש השתיקה" אינו אדם מוערך בימינו" הוא נראה לא מובן" הוא נראה מתמיה. שהרי אנו בעולם של דברנים" של פטפטנים" של קשקשנים בלי סוף. אפילו בית-הכנסת" המקום הקדוש" הפך לזירת פטפטת. באותו עולם" השתקן" נראה מוזר.כמובן" גם השתקן מדבר" אבל אינו חולה דברת. הוא אינו מדבר סתם. סייג לחכמה שתיקה. הרדיו מקשקש נון-סטופ" האינטרנט […]