מכתב גלוי לאדם ישר לאיש האמת מן המין האנושי

ידיד יקר" אני כותב לך בשם העם היושב בציון" על אף שלא קיבלתי מינוי" אלא כיוון שאין ברצוני להציג בפניך דעות אלא עובדות פשוטות" איני זקוק למינוי.ולכן" לא באתי כדי להטות את דעתך" אלא רק למסור לך עובדות" כי חוששני שמזינים אותך בשקרים ביחס אלינו. ואת כל האמיתות שהנני עומד לפרוס לפניך תוכל לבדוק בעצמך […]