שאלות ותשובות בכניין היתר המכירה

1.ש' האם היתר המכירה הוא חידוש של מרן הרב קוק?ת' לא. הוא נפסק בשנת תרמ"ט על ידי גאוני עולם" הרב יצחק אלחנן" רבייהושע מקוטנא" רבי שמואל מוהליבר" בעל ישא ברכה ועוד רבים: שימכרו אתהאדמה לשנתיים ויעבדו גם גויים או יהודים עניים.2.ש' האם אין איסור 'לא תחונם' במכירת אדמה לגוי?ת' א. אם זו מכירה עולמית" אך […]

מה נאכל בשנה השביעית

שאלה: אני בעל צרכניה. בשמיטה הקודמת" התחברתי לאוצר הארץ" אוצר בין דין" וספגתי אכזבות: סחורה לא זמינה" סחורה ירודה" סחורה יקרה. חשבתי לעצמי: ניסיתי" די. אבל לאור קריאת כב' אמרתי לעצמי: כל ההתחלות קשות" עתה הכול יסתדר" ננסה עוד פעם. ויצרתי קשר עם אוצר הארץ. אז נודעו לי שני דברים. א. אם אני קונה אצלם […]

קרבה שנת השמיטה

הרב שלמה אבינרקרבה שנת השמיטהקרבה שנת השמיטה" המצוה הכל-כך חביבה" ככל מצוותיה של תורה" השנה האהובה" כמו ששבת אהובה. אך מה נאכל בשנה זו? השאלה כבר נשאלה בתורה עצמה. והתשובה: "וציוויתי את ברכתי". אך זה כאשר שמיטה היא מן התורה" כלומר כשכל השבטים יושבים במקומם" במהרה בימינו.אם כן" פתרון הביניים של גדולי עולם החל משנת […]