He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: שנים מקרא ואחד תרגום

play3
לקרוא הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום
play3
לקרוא הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום – שו”ע סימן רפה’ סעיפים ג’ – ה’
play3
דיני הפטרה וברכותיה – שו”ע סימן רפד’ סעיף ז’
play3
קריאת הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום מדי שבוע
play3
יש לקרוא את הפרשה מדי שבוע שניים מקרא ואחד תרגום
play3
שניים מקרא ואחד תרגום
play3
תועלת תרגום אונקלוס
play3
מה הם דיני שניים מקרא ואחד תרגום ?
play3
השלמת שניים מקרא ואחד תרגום עם הציבור
play3
כל המשלים פרשיותיו על הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו
play3
השלמת קריאת פרשת השבוע עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום
play3
תיקון ליל שבועות : לקרוא פסוקים כל הלילה בלי להבין – זה לא ביטול תורה ?
play3
משה קבל תורה מסיני
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תמתי - תאומתי | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס
58 דקות
play3
בית המדרש
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
בין בחירה לגורל - פרשת פנחס | הרב אייל ורד | יד תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | יג תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב מאיר טויבר 6
מנהיגות וקרבנות - המבנה המשונה של פרשת פנחס | הרב מאיר טויבר | יג תמוז תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
אגדות החורבן | הרב דב ביגון | תשעה באב
נפש החיים | הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
הרב שוהם גנוט
הנהגת המשפחה באופן הראוי: שיתוף | הרב שהם גנוט
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תודעת שליחות היא אושר החיים | הרב ראובן פיירמן
52 דקות
play3
בית המדרש
הרב אשר בוחבוט FIX
"ויפגע במקום" - מה כמוס בביטוי הזה? | כיסופים למקדש | הרב אשר בוחבוט
37 דקות
דילוג לתוכן