He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: שמע ישראל

play3
מדוע יש להאריך באמירת 'אחד' בקריאת פסוק שמע ישראל
מדוע יש להאריך באמירת 'אחד' בקריאת פסוק שמע ישראל
עם ישראל – הצינור לדעת אלהים
play3
עם ישראל – הצינור לדעת אלהים
תיקון הברכה הוא על ידי הוספת קדושה על מנת שהשפע לא יתהפך לפשע
play3
תיקון הברכה הוא על ידי הוספת קדושה על מנת שהשפע לא יתהפך לפשע
עניינו והכוונה הנצרכת בפסוק "שמע ישראל" – חלק ב
play3
עניינו והכוונה הנצרכת בפסוק "שמע ישראל" – חלק ב
עניינו והכוונה הנצרכת בפסוק "שמע ישראל" – חלק א
play3
עניינו והכוונה הנצרכת בפסוק "שמע ישראל" – חלק א
"האספו, ואגידה לכם"
play3
"האספו, ואגידה לכם"
"שמע ישראל…" – חלק ב
play3
"שמע ישראל…" – חלק ב
play3
"שמע ישראל…" – חלק א
"שמע ישראל…" – חלק א
play3
הכוונה בקריאת שמע
הכוונה בקריאת שמע
play3
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד
play3
מלחמת הקיום בעולם הדעות והרעיונות
מלחמת הקיום בעולם הדעות והרעיונות
play3
אופן אמירת פסוק "שמע ישראל"
אופן אמירת פסוק "שמע ישראל"
play3
הכוונה בפסוק שמע ישראל
הכוונה בפסוק שמע ישראל
play3
מיסודות האמונה- אחדות ה'
מיסודות האמונה- אחדות ה'
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מה צריך לכוון בשמע ישראל ?
מה צריך לכוון בשמע ישראל ?
play3
"האספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים"
"האספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים"
play3
אמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" בחשאי
אמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" בחשאי
play3
זמן קריאת שמע של שחרית
זמן קריאת שמע של שחרית