"לעשות אותם"

פעמיים מזכירה התורה איסורי מלאכה בשבת, בתוך מלאכת המשכן. בפרשת כי תשא לאחר הציווי להקמת המשכן, ובפעם השניה בפרשתנו, לפני הביצוע, בתחילת הפרשה. כנאמר "ויקהל משה… ויאמר אלה הדברים אשר צווה ה' לעשות אותם, ששת ימים… וביום השביעי שבת שבתון לד'."שואל אוה"ח הקדוש:1. מה ראתה התורה צורך לציין שמשה הקהילם, והרי פעמים רבות העביר משה […]

לוחמי שבת בחריש

חזקו ואמצו!הרב שלמה אבינר תושבי חריש היקרים" מקדשי שביעיחזקו ואמצו במאבקכם למען עיר שומרת שבת!יום השבת אינו רק לדתיים אלא לעם ישראל כולו" עם מקדשי שביעי.לחמו בעד קודשינו" כי רב כוח לכם.שבת אינה רק יום מנוחה" אלא יום מנוחה וקדושה.כאשר היא יום קדושה" אז היא גם יום מנוחה.ואם אינה יום קדושה" גם אינה יום מנוחה"אלא […]

האיש שמסר נפשו על השבת (לכבוד השלשים של הג"ר ישראל רוזן זצ"ל)

דור דור ודורשיו" דור דור וחכמיו. לא אלמן ישראל" לא יתום ישראל. ד' שולח בכל זמן ובכל שעה את משרתיו הנאמנים" את החכמים של הזמן ושעה.הטכנולוגיה התפתחה כל כך בחסדי ד' עלינו" אבל היא חרב פיפיות. לכן קם הרב ישראל רוזן זצ"ל" שינס מותניו להציל את השבת בעזרת פיתוח המצאות טכנולוגיות.כמובן" לא חייבים להסכים עם […]

שביתה?

פעמים רבות בתורה חוזר הציווי על איסור מלאכה בשבת" וחובת השביתה" כנאמר גם בפרשתנו (שמות לה ב) "ששת ימים תיעשה מלאכה" וביום השביעי יהיה לכם קודש" שבת שבתון לה' כל העושה בו מלאכה יומת".וצריך להבין מדוע נאסרה המלאכה בשבת" הרי לכאורה שביתה זו סותרת את הציווי הכללי של התורה – לעשות ולפעול" לשכלל לפתח ולקדם […]