טהרת הדיבור

שלמה המלך מלמד אותנו בספר משלי על ערך הדיבור באומרו כי החיים והמוות ביד הלשון. מסביר המהר"ל (נתיב הלשון" פ"א) שפעולת הלשון היא קלה מאוד" בעוד שלכל פעולה אחרת צריך איזה רצון" איזו התעוררות לעשות את הפעולה" ללשון אין צורך בכך ומיד שירצה לדבר הוא מדבר" ולכן הכל תלוי בה. לפי זה מסביר רבינו הרצי"ה […]

טהרת הלשון במשפחה ובאומה

בכל יום יש לזכור את אשר נעשה למרים" ככתוב: "זכור את אשר עשה ד' אלקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים". זכירת מעשה מרים באה יחד עם זכירת יציאת מצרים" מעמד הר סיני" מעשה עמלק" והשבת ועוד. יש קושי" מה לַמעשה הפרטי של מרים לכאורה בין זכירת כל הדברים המכוננים המלווים את האומה מאז ועד היום? אלא […]

בחירות – חגיגה או הרס?

מאמר זה מופנה אל ראשי המפלגות" נבחרי הציבור" הפעילים הפוליטיים" העסקנים המפלגתיים" וגם אל הרבנים ואנשי הרוח המלווים את המפלגות ומורים להם את הדרך. הבחירות בפתח. בעוד זמן קצר תקום ממשלה חדשה בישראל. אנחנו מתפללים שהממשלה שתיבחר תמלא את שליחותה בנאמנות לטובת כלל ישראל" ואור חדש על ציון יאיר. אבל עד יום הבחירות הגורלי" עוברת […]

שמירת הלשון בעת מלחמה

חשיבות רבה יש לדיבור הנכון והראוי בעת בה נלחמים אנו כדי להכריע את מבקשי רעתנו כל פחד וייאוש" כל עצבון ומורך לב פסולים הם ואסורים" אף הציבור אינו מעוניין ואינו חפץ בדיבורים עלובים כאלו… בפרשת כהן משוח מלחמה למדים אנו כיצד צריכה התורה לדבר בעת מלחמה" בעת של מסירות נפש 'וניגש הכהן ודיבר אל העם […]

הכהנים הגדולים המאירים לדורנו

(ר' ישראל מאיר הכהן זצ"ל" והרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל) מצוה על הכהנים בכל יום לברך "את עמו ישראל באהבה"" ככתוב: "וַיְדַבֵּר ד' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר:דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו לֵאמֹר כֹּה תְבָרֲכוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אָמוֹר לָהֶם" (במדבר ו כב-כג). והברכה צריכה להיות בקול רם שיהיו כולם שומעים בכוונה ובלב שלם (עיין רש"י […]