שמיעה והפנמה

קבלת התורה נעשה בהדרגתיות. מנקודת הפתיחה בפרשת יתרו שבה אמרו ישראל "כל אשר דיבר ה' נעשה" (בלא נשמע)" עד לנקודת השיא של הקדמת נעשה לנשמע בסוף פרשת משפטים (כה' ז') "ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע". מדוע לא אמרו מיד בהתחלה נעשה ונשמע?אלא האדם חייב לעבור תהליך של […]

להשמיע או לשמוע

חשבתם על זה פעם" למה מי שתוקע בשופר מברך "לשמוע קול שופר"? לא היה הגיוני יותר לברך "להשמיע קול שופר" או "לתקוע בשופר"?לפני 800 שנה בערך" התמודד הרמב"ם עם השאלה הזאת וכתב "המצוה היא השמיעה" לא התקיעה" ואין אנו תוקעין" אלא כדי לשמוע" (שו"ת הרמב"ם סי' קמ"ב" כ"ד).הרמב"ם כמובן התכוון לפסוק הלכה" אך נראה שבדבריו […]