He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: שמיטה

ילדים וקדושת שביעית. הילכו שניהם יחדיו?
play3
ילדים וקדושת שביעית. הילכו שניהם יחדיו?
באיזה אופן מותר להשקות גינה פרטית בשמיטה?
play3
באיזה אופן מותר להשקות גינה פרטית בשמיטה?
מה דינם של פרחים בשנת שמיטה?
play3
מה דינם של פרחים בשנת שמיטה?
מה דינם של קליפות פרי מהיתר מכירה?
play3
מה דינם של קליפות פרי מהיתר מכירה?
קניית פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית
play3
קניית פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית
מהו איסור ספיחין?
play3
מהו איסור ספיחין?
מה לעשות עם שאריות מזון שיש בהם קדושת שביעית?
play3
מה לעשות עם שאריות מזון שיש בהם קדושת שביעית?
קדושת שביעית בדברים שאינם לאכילה
play3
קדושת שביעית בדברים שאינם לאכילה
מה עניין שמיטה אצל הר סיני ?
play3
מה עניין שמיטה אצל הר סיני ?
האם שייכת שמיטה במדינת היי-טק ?!
play3
האם שייכת שמיטה במדינת היי-טק ?!
"וקראתם דרור בארץ לכל יושביה" – חלק ב'
play3
"וקראתם דרור בארץ לכל יושביה" – חלק ב'
"וקראתם דרור בארץ לכל יושביה" – חלק א'
play3
"וקראתם דרור בארץ לכל יושביה" – חלק א'
מתי נשב לבטח בארצנו ?
play3
מתי נשב לבטח בארצנו ?
"הערמות" חז"ל (מכירת חמץ, שעון שבת, היתר מכירה) – האם זו לא סתם רמאות?
play3
"הערמות" חז"ל (מכירת חמץ, שעון שבת, היתר מכירה) – האם זו לא סתם רמאות?
המפגש עם הקודש במחזוריות של שבע
play3
המפגש עם הקודש במחזוריות של שבע
כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'
play3
כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'
בירור יסודי בהיתר המכירה – האם יש קניין לגוי להפקיע ממצוות התלויות בארץ ?
play3
בירור יסודי בהיתר המכירה – האם יש קניין לגוי להפקיע ממצוות התלויות בארץ ?
קדושת הארץ והיתר המכירה
play3
קדושת הארץ והיתר המכירה
חם באתר
play3
בית המדרש
האם המתים יודעים מה קורה עם החיים?
play3
נשים
רוח נשית – שרה דריבן
רוח נשית - שרה דריבן
30 דקות
play3
בית המדרש
'רוח נשית' - יען נוה
28 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
Shape-7
מוזיקה
בשמחה תמיד: מחרוזת הניגונים של חיים ישראל ומקהלת ידידים
Shape-2
ברוך דיין האמת: הקדוש יהודה גואטה הי"ד
ברוך דיין האמת: הקדוש יהודה גואטה הי"ד
Shape-2
בית המדרש
מה הרב אלישע זצ"ל היה אומר לנו על האסון במירון?
מה הרב אלישע זצ"ל היה אומר לנו על האסון במירון?
play3
בית המדרש
הרב דניאל כהן: הארה לפרשת בחוקותי