פרשת: מידע לא זמין עבור המיקום והתאריך המבוקש | הדלקת נרות: 17:53 | הבדלה: 19:09 (ירושלים) 

מילות מפתח: שמיטה

הרב אשר בוחבוט FIX
play3
“במוצאי שביעית בן דוד בא” – להושענא רבה | הרב אשר בוחבוט
Ritual Jewish festival of Sukkot in the jewish religious symbol Etrog, lulav kippah and tallit praying book
play3
הלכות ארבעת המינים הלכה למעשה אחרי שנת השמיטה | הרב מנחם בורשטיין
Child shopping peppers in supermarket. Concept for buying fruits
play3
ילדים וקדושת שביעית – הילכו שניהם יחדיו? הרב שלמה אבינר
home-gardening-2021-08-26-16-54-24-utc
play3
באיזה אופן מותר להשקות גינה ביתית בשמיטה? הרב שלמה אבינר עונה
play3
יחס התורה אל מציאות העבדות – הרב חגי לונדין
play3
מה דינם של פרחים בשנת שמיטה?
play3
מה דינם של קליפות פרי מהיתר מכירה?
play3
קניית פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית
play3
מהו איסור ספיחין?
play3
מה לעשות עם שאריות מזון שיש בהם קדושת שביעית?
play3
קדושת שביעית בדברים שאינם לאכילה
play3
מה עניין שמיטה אצל הר סיני ?
play3
האם שייכת שמיטה במדינת היי-טק ?!
play3
“וקראתם דרור בארץ לכל יושביה” – חלק ב’
play3
“וקראתם דרור בארץ לכל יושביה” – חלק א’
play3
מתי נשב לבטח בארצנו ?
play3
“הערמות” חז”ל (מכירת חמץ, שעון שבת, היתר מכירה) – האם זו לא סתם רמאות?
play3
המפגש עם הקודש במחזוריות של שבע
play3
כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה’
חם באתר
הרב בועז כהנא
עמל תורה באהבה בשדה החינוך | הרב בועז כהנא
50 דקות
הרב דוד ג'יאמי
המאבק על מושג ה"עמל" בדורנו | הרב דוד ג'יאמי
49 דקות
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי
אורות הקודש ד' | הרב אורי שרקי
58 דקות
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא תמונה
שערים לאמונה - מידות הראיה - ברית: חשק או חפץ? | הרב ליאור לביא
44 דקות
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
הרב אייל ורד 5
"יום שימת אהבה ואחווה ושלום ורעות" - ליום הכיפורים | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
41 דקות
play3
בית המדרש
הרב אשר בוחבוט FIX
"בצילו חימדתי וישבתי" - סוד הסוכה, ארבעת המינים, והעלייה לרגל | הרב אשר בוחבוט
58 דקות
play3
בית המדרש
הרב דוד לנדאו FIX
יסודות הישוב היהודי היום בארץ ישראל - העליות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני
44 דקות
play3
בית המדרש
הרב יואב מלכא
הסוכה האחת שכל ישראל ראויים לשבת בה | סוגיות בעין איה | הרב יואב מלכא
32 דקות

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!