Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: שמיטה

ילדים וקדושת שביעית – הילכו שניהם יחדיו? הרב שלמה אבינר
play3
ילדים וקדושת שביעית – הילכו שניהם יחדיו? הרב שלמה אבינר
באיזה אופן מותר להשקות גינה ביתית בשמיטה? הרב שלמה אבינר עונה
play3
באיזה אופן מותר להשקות גינה ביתית בשמיטה? הרב שלמה אבינר עונה
יחס התורה אל מציאות העבדות – הרב חגי לונדין
play3
יחס התורה אל מציאות העבדות – הרב חגי לונדין
מה דינם של פרחים בשנת שמיטה?
play3
מה דינם של פרחים בשנת שמיטה?
מה דינם של קליפות פרי מהיתר מכירה?
play3
מה דינם של קליפות פרי מהיתר מכירה?
קניית פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית
play3
קניית פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית
מהו איסור ספיחין?
play3
מהו איסור ספיחין?
מה לעשות עם שאריות מזון שיש בהם קדושת שביעית?
play3
מה לעשות עם שאריות מזון שיש בהם קדושת שביעית?
קדושת שביעית בדברים שאינם לאכילה
play3
קדושת שביעית בדברים שאינם לאכילה
מה עניין שמיטה אצל הר סיני ?
play3
מה עניין שמיטה אצל הר סיני ?
האם שייכת שמיטה במדינת היי-טק ?!
play3
האם שייכת שמיטה במדינת היי-טק ?!
“וקראתם דרור בארץ לכל יושביה” – חלק ב’
play3
“וקראתם דרור בארץ לכל יושביה” – חלק ב’
“וקראתם דרור בארץ לכל יושביה” – חלק א’
play3
“וקראתם דרור בארץ לכל יושביה” – חלק א’
מתי נשב לבטח בארצנו ?
play3
מתי נשב לבטח בארצנו ?
“הערמות” חז”ל (מכירת חמץ, שעון שבת, היתר מכירה) – האם זו לא סתם רמאות?
play3
“הערמות” חז”ל (מכירת חמץ, שעון שבת, היתר מכירה) – האם זו לא סתם רמאות?
המפגש עם הקודש במחזוריות של שבע
play3
המפגש עם הקודש במחזוריות של שבע
כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה’
play3
כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה’
בירור יסודי בהיתר המכירה – האם יש קניין לגוי להפקיע ממצוות התלויות בארץ ?
play3
בירור יסודי בהיתר המכירה – האם יש קניין לגוי להפקיע ממצוות התלויות בארץ ?
קדושת הארץ והיתר המכירה
play3
קדושת הארץ והיתר המכירה
חם באתר
play3
בית המדרש
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי מסביר מהי קדושת האכילה בישראל
הרב אורי שרקי מסביר מהי קדושת האכילה בישראל
play3
בית המדרש
הסגולה הנפלאה של עניית אמן בכוונה – הרב דב ביגון מסביר כיצד היא פועלת
הסגולה הנפלאה של עניית אמן בכוונה - הרב דב ביגון מסביר כיצד היא פועלת
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
איזו תכונה הטביע בנו מעמד הר סיני? הרב אשר בוחבוט
איזו תכונה הטביע בנו מעמד הר סיני? הרב אשר בוחבוט
play3
השוואה בין מאורעות ספר עזרא לתהליך שיבת ציון בימינו – הרב אייל ורד
השוואה בין מאורעות ספר עזרא לתהליך שיבת ציון בימינו - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
פרשת משפטים – ההתפרטות שאחרי הכללים שבפרשת יתרו – הרב יורם אליהו
פרשת משפטים - ההתפרטות שאחרי הכללים שבפרשת יתרו - הרב יורם אליהו
play3
בית המדרש
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד