Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: שמיטה

ילדים וקדושת שביעית – הילכו שניהם יחדיו? הרב שלמה אבינר
play3
ילדים וקדושת שביעית – הילכו שניהם יחדיו? הרב שלמה אבינר
באיזה אופן מותר להשקות גינה ביתית בשמיטה? הרב שלמה אבינר עונה
play3
באיזה אופן מותר להשקות גינה ביתית בשמיטה? הרב שלמה אבינר עונה
יחס התורה אל מציאות העבדות – הרב חגי לונדין
play3
יחס התורה אל מציאות העבדות – הרב חגי לונדין
מה דינם של פרחים בשנת שמיטה?
play3
מה דינם של פרחים בשנת שמיטה?
מה דינם של קליפות פרי מהיתר מכירה?
play3
מה דינם של קליפות פרי מהיתר מכירה?
קניית פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית
play3
קניית פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית
מהו איסור ספיחין?
play3
מהו איסור ספיחין?
מה לעשות עם שאריות מזון שיש בהם קדושת שביעית?
play3
מה לעשות עם שאריות מזון שיש בהם קדושת שביעית?
קדושת שביעית בדברים שאינם לאכילה
play3
קדושת שביעית בדברים שאינם לאכילה
מה עניין שמיטה אצל הר סיני ?
play3
מה עניין שמיטה אצל הר סיני ?
האם שייכת שמיטה במדינת היי-טק ?!
play3
האם שייכת שמיטה במדינת היי-טק ?!
“וקראתם דרור בארץ לכל יושביה” – חלק ב’
play3
“וקראתם דרור בארץ לכל יושביה” – חלק ב’
“וקראתם דרור בארץ לכל יושביה” – חלק א’
play3
“וקראתם דרור בארץ לכל יושביה” – חלק א’
מתי נשב לבטח בארצנו ?
play3
מתי נשב לבטח בארצנו ?
“הערמות” חז”ל (מכירת חמץ, שעון שבת, היתר מכירה) – האם זו לא סתם רמאות?
play3
“הערמות” חז”ל (מכירת חמץ, שעון שבת, היתר מכירה) – האם זו לא סתם רמאות?
המפגש עם הקודש במחזוריות של שבע
play3
המפגש עם הקודש במחזוריות של שבע
כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה’
play3
כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה’
בירור יסודי בהיתר המכירה – האם יש קניין לגוי להפקיע ממצוות התלויות בארץ ?
play3
בירור יסודי בהיתר המכירה – האם יש קניין לגוי להפקיע ממצוות התלויות בארץ ?
קדושת הארץ והיתר המכירה
play3
קדושת הארץ והיתר המכירה
חם באתר
play3
בית המדרש
בבא בן בוטא בונה זוגיות במשבר | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו | כח סיון תשפב
בבא בן בוטא בונה זוגיות במשבר | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו | כח סיון תשפב
play3
בית המדרש
נרקיסיזם וגאווה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21, שיעור 24
נרקיסיזם וגאווה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21, שיעור 24
play3
בית המדרש
נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
נפש החיים | הרב דב ביגון | ל סיון תשפב
נפש החיים | הרב דב ביגון | ל סיון תשפב
play3
בית המדרש
חפץ חיים | הרב דב ביגון | ל סיון תשפב
חפץ חיים | הרב דב ביגון | ל סיון תשפב
play3
בית המדרש
מהו הלקח של מי מריבה לדורות? | הרב שהם גנוט | כט סיון תשפב
מהו הלקח של מי מריבה לדורות? | הרב שהם גנוט | כט סיון תשפב
play3
בית המדרש
אגרות הראי”ה – דגל ירושלים | הרב שמעון בן ציון | כט סיון תשפב
אגרות הראי"ה - דגל ירושלים | הרב שמעון בן ציון | כט סיון תשפב