He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: שמיטה

הרב אשר בוחבוט FIX
play3
“במוצאי שביעית בן דוד בא” – להושענא רבה | הרב אשר בוחבוט
Ritual Jewish festival of Sukkot in the jewish religious symbol Etrog, lulav kippah and tallit praying book
play3
הלכות ארבעת המינים הלכה למעשה אחרי שנת השמיטה | הרב מנחם בורשטיין
Child shopping peppers in supermarket. Concept for buying fruits
play3
ילדים וקדושת שביעית – הילכו שניהם יחדיו? הרב שלמה אבינר
home-gardening-2021-08-26-16-54-24-utc
play3
באיזה אופן מותר להשקות גינה ביתית בשמיטה? הרב שלמה אבינר עונה
play3
יחס התורה אל מציאות העבדות – הרב חגי לונדין
play3
מה דינם של פרחים בשנת שמיטה?
play3
מה דינם של קליפות פרי מהיתר מכירה?
play3
קניית פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית
play3
מהו איסור ספיחין?
play3
מה לעשות עם שאריות מזון שיש בהם קדושת שביעית?
play3
קדושת שביעית בדברים שאינם לאכילה
play3
מה עניין שמיטה אצל הר סיני ?
play3
האם שייכת שמיטה במדינת היי-טק ?!
play3
“וקראתם דרור בארץ לכל יושביה” – חלק ב’
play3
“וקראתם דרור בארץ לכל יושביה” – חלק א’
play3
מתי נשב לבטח בארצנו ?
play3
“הערמות” חז”ל (מכירת חמץ, שעון שבת, היתר מכירה) – האם זו לא סתם רמאות?
play3
המפגש עם הקודש במחזוריות של שבע
play3
כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה’
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תמתי - תאומתי | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס
58 דקות
play3
בית המדרש
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
בין בחירה לגורל - פרשת פנחס | הרב אייל ורד | יד תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | יג תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב מאיר טויבר 6
מנהיגות וקרבנות - המבנה המשונה של פרשת פנחס | הרב מאיר טויבר | יג תמוז תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
אגדות החורבן | הרב דב ביגון | תשעה באב
נפש החיים | הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
הרב שוהם גנוט
הנהגת המשפחה באופן הראוי: שיתוף | הרב שהם גנוט
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תודעת שליחות היא אושר החיים | הרב ראובן פיירמן
52 דקות
play3
בית המדרש
הרב אשר בוחבוט FIX
"ויפגע במקום" - מה כמוס בביטוי הזה? | כיסופים למקדש | הרב אשר בוחבוט
37 דקות
דילוג לתוכן