פרספקטיבה נכונה

הרב שלמה אבינר כדי להחליט נכונה בעניינים מדיניים של שלמות הארץ" חייבים לקרוא נכונה את מפת המציאות. אך לשם כך דרושה פרספקטיבה רחבה. כל המסתכל על מאורעות ימינו" כאדם המצמיד אפו לציור אימפרסיוניסטי" שהוא צירוף של נקודות" נקודות אור וחושך – יצא מטורף ומבולבל" כאותו משל של הזיקית שנשתגעה כשהתהלכה על בד משובץ.אדם ראה בחנות […]

ארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל

כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל… (ויקרא יט' כג'). מפרש אור החיים הקדוש – מכאן שמצוה לבוא לארץ" דהיינו לעשות עלייה ולנטוע בה עצים" דהיינו – להתיישב בה (וכידוע ר' חיים בן עטר זצ"ל היה נאה דורש ונאה מקיים ועלה ארצה). הנוטע עצים בארץ" הולך בדרכו של הקב"ה שכבר בתחילת בריאת העולם לא […]