לווסת את הרגשות

שאלה: הילדה שלי בת תשע" עוברת משמחה לעצבות ללא הפסקה. יום אחד היא צוחקת והיפראקטיבית ויום אחר היא מכונסת בתוך עצמה. גם ברמה המוטורית" החברתית" הלימודית והרגשית היא לא יציבה. מה יגרום לה לאזן את הרגשות? תשובה: מצבי רוח הם חלק מחיי האדם" "להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות" (תהילים צב"ג).יש תנועות פנימיות בנפש שמתאימות לשעה" […]

למה הם שותים? (ב)

מדוע בני נוער" אידיאליסטים" המובילים מבחינה חברתית" ללא משברים אישיים או משפחתיים" שותים משקאות אלכוהוליים במפגשיהם החברתיים? מדוע הם זקוקים ל"משקה"? מה חסר להם אם לא ילגמו פחית בירה או כוס היין?! יש הסבורים ששאלה זו איננה שאלה. מדוע בני נוער שותים? מפני שזה מוסיף שמחה" זה משחרר" זה מכניס ל"ראש טוב"" זה "כיף". ובעצם" […]