He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: שליח ציבור

play3
דין הראוי לעבור לפני התיבה - חלק א
מהן התכונות של שליח ציבור ?
play3
מהן התכונות של שליח ציבור ?
דין הראוי לעבור לפני התיבה – שו"ע סימן נג' סעיפים כ' – כב'
play3
דין הראוי לעבור לפני התיבה – שו"ע סימן נג' סעיפים כ' – כב'
דין הראוי לעבור לפני התיבה – שו"ע סימן נג' סעיפים יז' – יט'
play3
דין הראוי לעבור לפני התיבה – שו"ע סימן נג' סעיפים יז' – יט'
דין הראוי לעבור לפני התיבה – שו"ע סימן נג' סעיפים יד' – טז'
play3
דין הראוי לעבור לפני התיבה – שו"ע סימן נג' סעיפים יד' – טז'
דין הראוי לעבור לפני התיבה – שו"ע סימן נג' סעיפים יא'- יג'
play3
דין הראוי לעבור לפני התיבה – שו"ע סימן נג' סעיפים יא'- יג'
דין הראוי לעבור לפני התיבה – שו"ע סימן נג' סעיפים ח' – י'
play3
דין הראוי לעבור לפני התיבה – שו"ע סימן נג' סעיפים ח' – י'
play3
דין הראוי לעבור לפני התיבה – שו"ע סימן נג' סעיפים ה' – ז'
דין הראוי לעבור לפני התיבה – שו"ע סימן נג' סעיפים ה' – ז'
play3
דין הראוי לעבור לפני התיבה – שו"ע סימן נג' סעיפים ב' – ד'
דין הראוי לעבור לפני התיבה – שו"ע סימן נג' סעיפים ב' – ד'
play3
דיני תפילה מן ברוך שאמר עד ישתבח – שו"ע סוף סימן נא', סימן נב' ותחילת סימן נג'
דיני תפילה מן ברוך שאמר עד ישתבח – שו"ע סוף סימן נא', סימן נב' ותחילת סימן נג'
play3
מי ראוי להיות שליח ציבור בתפילה
מי ראוי להיות שליח ציבור בתפילה
play3
מהי כוונת הלב הרצויה של שליח ציבור ?
מהי כוונת הלב הרצויה של שליח ציבור ?
play3
מי ראוי להיות שליח ציבור ?
מי ראוי להיות שליח ציבור ?
play3
מהם המידות והמאפיינים  לשליח הציבור הרצוי לימים הנוראים ?
מהם המידות והמאפיינים לשליח הציבור הרצוי לימים הנוראים ?
play3
מה הכישורים הנדרשים להיות שליח ציבור ? (שליח האומה, חבר כנסת, פעיל חברתי וכו')
מה הכישורים הנדרשים להיות שליח ציבור ? (שליח האומה, חבר כנסת, פעיל חברתי וכו')
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
נוסח התפילה כששליח הציבור מתפלל בנוסח שונה
נוסח התפילה כששליח הציבור מתפלל בנוסח שונה
play3
דין שליח ציבור שאינו הגון שכופה את עצמו על הציבור
דין שליח ציבור שאינו הגון שכופה את עצמו על הציבור
play3
עניינו של חודש ניסן והחשיבות להיות שליחי ציבור
עניינו של חודש ניסן והחשיבות להיות שליחי ציבור
play3
שליח הציבור באמירת הסליחות ובימים הנוראים
שליח הציבור באמירת הסליחות ובימים הנוראים