שתייה בפורים – האם לא הגזמנו?!

חייב איניש לבשומי בפוריא עד דלא ידע. עד כמה לשתות בפורים? האם להשתכר בפורים? על כך חלוקים חכמי ישראל. יש אומרים שצריך להשתכר בפורים" ויש אומרים שאין צריך להשתכר אלא לשתות מלימודו" ויש אומרים שישתה עד שיירדם (רמב"ם)" ויש שמשלבים: ישתה יותר מלימודו עד שיישן (רמ"א). ויש אומרים שהביסום בפורים היא מצווה ולא חובה. אבל […]

האם לחנך נערים לשתות/להשתכר בפורים?

. לפני כמה שנים הוציאו שני ארגונים בארה"ב (ה-OU" וארגון הגג של בתי הכנסת) הוראה שלא לאפשר לנערים לשתות בפורים" למרות שהיא סותרת לכאורה את ההלכה המפורשת בשו"ע" שיש חובה לשתות בפורים" ואיננה מבחינה בין מבוגרים לנערים. במאמר ארוך (באנגלית) ביסס הרב חיים שכטר (רב בניו ג'רזי) את ההוראה הנ"ל. הוא מזכיר שלושה נימוקים: א. […]

למה יין?

יום עיון בענייני חג הפורים התשע"ד