He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: שכם

play3
מדוע התחנה הראשונה של אברהם בארץ ישראל היתה  בשכם שהיא מקום מועד לפורענות ?
מדוע התחנה הראשונה של אברהם בארץ ישראל היתה בשכם שהיא מקום מועד לפורענות ?
"ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך" – הבטחת שכם לחלקו של יוסף
play3
"ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך" – הבטחת שכם לחלקו של יוסף
האם באמת חשב יעקב ששכם הוא חתן מתאים לבתו?
play3
האם באמת חשב יעקב ששכם הוא חתן מתאים לבתו?
"שכם מקום מזומן לפורענות"
play3
"שכם מקום מזומן לפורענות"
רבי דוד בן שמעון זצ"ל –  'צוף דב"ש'
play3
רבי דוד בן שמעון זצ"ל – 'צוף דב"ש'
אבימלך ושופטי הצפון
play3
אבימלך ושופטי הצפון
האם לעבוד את ה' בגלל שהוא ה'בוס' או בגלל הכרת הטוב ?
play3
האם לעבוד את ה' בגלל שהוא ה'בוס' או בגלל הכרת הטוב ?
play3
"ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכתה"
"ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכתה"
play3
תפילת אברהם בשכם על הדורות כולם
תפילת אברהם בשכם על הדורות כולם
play3
"הכינו לכם צידה כי בעוד שלושת ימים אתם עוברים את הירדן הזה"
"הכינו לכם צידה כי בעוד שלושת ימים אתם עוברים את הירדן הזה"
play3
תמצית המאבק והפיוס בין יוסף ואחיו – "את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר"
תמצית המאבק והפיוס בין יוסף ואחיו – "את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר"
play3
"ויאמר לו אלהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך"
"ויאמר לו אלהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך"
play3
"ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם"
"ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"שם כבוד מלכותו" – מתן תורה בשכם
"שם כבוד מלכותו" – מתן תורה בשכם