He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: שכל ורגש

play3
היחס בין בכורת בן השנואה לבין בן האהובה , הוא יחס השכל והרגש
היחס בין בכורת בן השנואה לבין בן האהובה , הוא יחס השכל והרגש
"מה יקחך לבך"  – לבו של קרח נטלו
play3
"מה יקחך לבך" – לבו של קרח נטלו
גברים ונשים – נשמות פעילות ונשמות נפעלות
play3
גברים ונשים – נשמות פעילות ונשמות נפעלות
התופעה החברתית של הההסתמכות על הרגש גורמת את תופעת הנישואין המאוחרים
play3
התופעה החברתית של הההסתמכות על הרגש גורמת את תופעת הנישואין המאוחרים
המחקר לגילוי האמת חייב להיות נטול רגשות וענייני בלבד
play3
המחקר לגילוי האמת חייב להיות נטול רגשות וענייני בלבד
המתח שבין הלימוד והתפילה – מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה?
play3
המתח שבין הלימוד והתפילה – מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה?
play3
תורה ותפילה – שכל ורגש
תורה ותפילה – שכל ורגש
play3
הדרכת התורה את הרגש צריכה לכלול גם את הרגש הרוחני
הדרכת התורה את הרגש צריכה לכלול גם את הרגש הרוחני
play3
אחדות המחלוקות בתורת הרב
אחדות המחלוקות בתורת הרב
play3
שכל ורגש בבחירת בן/בת זוג
שכל ורגש בבחירת בן/בת זוג
play3
היחס בין הלימוד הכללי ללימוד המפורט
היחס בין הלימוד הכללי ללימוד המפורט
play3
אדם חוה ונחש
אדם חוה ונחש
play3
השאיפה להתחדשות הנבואה בארץ ישראל
השאיפה להתחדשות הנבואה בארץ ישראל
play3
על הרגש השכל והרגשות החיים
על הרגש השכל והרגשות החיים
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מה צריך לכוון בתפילה ?
מה צריך לכוון בתפילה ?
play3
יחס השכל והרגש בעבודת ה'
יחס השכל והרגש בעבודת ה'
play3
תפקיד הרגש – שיעור מספר 3
תפקיד הרגש – שיעור מספר 3
play3
היחס שבין ה'שר' ל'עבד'- בין השכל לבין הרגש בעבודת התפילה
היחס שבין ה'שר' ל'עבד'- בין השכל לבין הרגש בעבודת התפילה