כולם בשביל אחד

לבנו חרד לגורלם של שלושה נערים יקרים שנחטפו. לבו של עם שלם חרד. מכאן אתה למד שאנו עם אחד. בגלות היינו עם מפוזר ומפורד בין העמים" לא רק מפוזר גיאוגרפית אלא גם נפשית. עתה חזרנו להיות עם אחד. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. כבר איננו אומרים: שלום עלייך נפשי" לנפשי לבדה. אלא כולנו מרגישים […]