זה השידוך שלי?!

הבחירות וההחלטות בימינו לקראת נישואין" נעשות מסובכות יותר ויותר ורבים חוששים ונמנעים מנישואין. באופן טבעי לאחר הנישואין" כאשר מתמודדים עם ניגודים" עולה המחשבה "אולי טעינו בבחירתנו". זו מחשבה שחולפת לרוב בזכות הנתינה והעשייה הזוגית. אך ישנם זוגות נשואים" שחיים בספק זמן רב ומתחרטים על הבחירה ה"חפוזה" או ה"לא נכונה". בעיקר כשמאמינים שלכל אחד יש את […]

מעולה וצנוע

אז מה יהיה עלי? כולם כבר התייאשו ממני. יצא לי שם של אחת" גאוותנית" כזו שרוצה לעצמה רק את הטוב ביותר: הנה" אומרים עלי" את מיטב הבחורים מישיבות ירושלים המובחרות הציעו לה " והיא סירבה פעם אחר פעם. מה שנכון נכון. באמת סירבתי. בעדינות" אבל בהחלטיות. ואבא שלי" הצדיק" לא מבין למה. כסף לא חסר […]

מעוּרבוּת הורים בשידוכי ילדיהם (סיום)

הדעה ההלכתית המקובלת היא שבענייני שידוכין אין הבן חייב לציית להוריו אלא הוא נושא את האישה שהוא חפץ בה. וכך פסק הרמ"א. רבי יהודה החסיד ("ספר חסידים" אות תקסב) עסק בהרחבה בהתנגשות בין רצון ההורים להעדפות הבן בענייני שידוכין" ודעתו חולקת – לכאורה – לחלוטין על הדעה המקובלת. "האב המצוה לבנו לקחת בת בנו או […]

מעגלי האהבה והאמונה / נכון לעכשיו

בט"ו באב היו בנות ישראל יוצאות במחולות בכרמים (בבגדים לבנים שאולין שלא לבייש את מי שאין לה) תנא: מי שאין לו אשה נפנה לשם. יפיפיות שבהן מה היו אומרות – תנו עיניכם ליופי" שאין האשה אלא ליופי. מיוחסות שבהן מה היו אומרות – תנו עיניכם למשפחה" לפי שאין האשה אלא לבנים. מכוערות שבהן מה היו […]