התחדשות בשבט.

חג האילנות" ראשוני הממהרים כבר פורחים" והטבע שולח קרני התעוררות ראשונים שעוד ילכו ויתעצמו באביב.אמנם" על פי השוואת הפסוק" כי האדם עץ השדה" יש בו בזמן הזה גם התבוננות פנימה" אל יסוד הצמיחה וההתחדשות של האדם עצמו. או אל יסוד הצמיחה של האילן באדם עצמו.למי אנו דומים? על פי סדר הבריאה – לחי. ואם כן […]

הביטו אל צור חוצבתם / נכון לעכשיו

בהפטרה השבוע" הנביא מדריך אותנו כיצד עלינו להתנחם ולהתמודד עם קשיים הפוקדים את ישראל במעלה הדרך המפותלת ורצופת המכשולים לאורך אלפי שנים" באומרו "הביטו אל צור חצבתם ואל מקבת בור נוקרתם" הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו" (ישעיהו נא א-ב).אברהם אבינו היה אחד ויחיד בדורו שפרסם את האמונה בשי"ת […]