לשחוט את השה.

מתחילת ספר שמות ועד עתה" עם ישראל היה פסיבי. הן ברמת המעשה" ואפילו ברמת הדיבור. מה שנשמע הן רק אנחות" או נאקות או שוועות. דיבור – כמעט שאין. עיקר התפקיד הוטל על משה ואהרון. גם הזקנים שצורפו אל משה ואהרון נשמטו אחד אחד" ומהעם נדרש רק להאמין. לשמוע" ולהשיב. וגם זה נתקל בקשיים – ולא […]