Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: שבת קודש

play3
למה יש מלאכות שאסור לעשות בשבת?
play3
מה עניין הלבוש המיוחד לשבת?
play3
מקומה של האשה בבית היהודי ביום השבת
play3
“שמור וזכור” מה עניין הכפילות בציווי?
play3
מה מיוחד בכל אחד מחלקי יום בשבת?
play3
למה התפילה בשבת שונה מיום חול?
play3
מה עניין הסעודות ביום השבת?
play3
למה כולם צריכים לשבות דווקא ביום השביעי?
play3
מה עניין השביתה ביום השבת?
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תמתי - תאומתי | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס
58 דקות
play3
בית המדרש
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
בין בחירה לגורל - פרשת פנחס | הרב אייל ורד | יד תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | יג תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב מאיר טויבר 6
מנהיגות וקרבנות - המבנה המשונה של פרשת פנחס | הרב מאיר טויבר | יג תמוז תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
יהושע בן נון | הרב דב ביגון | פרשת פנחס
השופר והחצוצרות - בימינו ולעתיד לבוא | הרב דב ביגון
44 דקות
play3
בית המדרש
הרב אייל ורד 5
התחדשות החיים בראש השנה - תורות רבי צדוק הכהן מלובלין לחודש אלול ותשרי | הרב אייל ורד
36 דקות
play3
בית המדרש
הרב שמעון מן
ביאורים והעמקה בתפילות הימים הנוראים | הרב שמעון מן
51 דקות
play3
בית המדרש
הרב שוהם גנוט
עבודת ההשתייכות לכלל ישראל - משיחות הרצי"ה | הרב שהם גנוט