הנחמות הכפולות של ישעיהו

הפטרת פרשת שופטים היא הפטרת הנחמה הרביעית מתוך שבע הפטרות הנחמה. בהפטרה זו" כמו בשתי ההפטרות הקודמות (עקב" ראה)" קוראים ישראל מתוך חטיבת הפרקים בישעיהו העוסקת בבניית האמון של ישראל בהתגשמות הגאולה. חטיבת פרקים זו כוללת את פרקים מט-נד בישעיהו" ובשבת זו" פרשת שופטים" קוראים מתוך פרקים נא-נב – "אָנֹכִי אָנֹכִי הוּא מְנַחֶמְכֶם". מאפיין בולט […]

הגדולה העתידית של ירושלים

להפטרת פרשת ראה יש קשר ישיר להפטרת השבת הקודמת – פרשת עקב. בהפטרת עקב נקראים הפסוקים מתחילת החטיבה בישעיהו העוסקת באמונה בהתקיימות הגאולה (פרקים מט-נד). באותם הפסוקים התמודד ישעיהו עם הקושיות היסודיות של ישראל בדבר היתכנות התקיימות הגאולה. בהפטרת פרשת ראה נקראים הפסוקים האחרונים של אותה החטיבה בישעיהו. בשבת זו קוראים ישראל מתוך פרקים נד-נה: […]

שבע דנחמתא

ישעיהו נביא הנחמההחל משבת ואתחנן קוראים ישראל במשך שבע שבתות הפטרות של נחמה – 'שבע דנחמתא'. כל הפטרות הנחמה הן מספר ישעיהו" ומכך ניתן ללמוד כי לנבואת ישעיהו יש קשר מהותי לנחמות דווקא.ראשית נעמוד על גדלות מעלתו של ישעיהו בתור נביא ועל מקורה של גדלות זו. בדברי חז"ל מצאנו שישעיהו נחשב לגדול הנביאים" ומדרגתו מושווית […]

קומי אורי כי בא אורך"

כל אחת מהפטרות "שבע דנחמתא" עניינה עצום" "חד בדרא"" כמו שכל המועדים" כל אחד מהם הוא "חד בדרא" ביחידיות האלוהית הספציפית שלו" שמתגלה כשאנו זוכים להיפגש אִתו. בהפטרה שלנו מופיעים סדרי גאולה. "קומי"" "התנערי מעפר" . הגויים מתבלבלים ואנו יושבים פה! הם עסוקים בשיחות וישיבות אודותינו" כאילו אין להם מה לעשות. ברוך השם" לנו יש […]