האחווה בין שבטי יהודה ודן

השופט הראשון בתקופת השופטים הוא עתניאל בן קנז משבט יהודה. השופט האחרון הוא שמשון משבט דן. לשני השבטים הללו יש קשר מיוחד" שהשתמר לאורך השנים. מעמדו הבסיסי של שבט יהודה הוא מעמד של שבט מוביל. יהודה נועד להנהגה" והוא עומד בראש המחנה הראשון של ישראל בפרשת במדבר. בהתאם לכך" בתחילת ספר שופטים ציווה הקב"ה שיהודה […]

גוש דן.

בתוך רצף הברכות של יעקב לבניו" בולטת ועולה בשונותה הברכה לשבט דן. ראשית בגלל האריכות היחסית שלה. והרי עד עתה לא שמענו על שום מעשה של שבט דן שיצדיק התייחסות ארוכה שכזו" המקבילה באורכה לברכות יהודה ויוסף.נקודה נוספת המעוררת שאלה היא העובדה ששם ה' הגלוי" אותיות הויה" נעלם מאז סוף פרשת וישב" עת יוסף מושלך […]