גבורת הרצון

יום עיון לעילוי נשמת הילד משה יהודה דביר ז"ל – תשע"ו