כבר לא נהיה עם אחד חלילה

(לקראת כנס חרום של הרבנים על גיור) נפל דבר נורא בישראל" הדבר הכי נורא שיכול להיות: שחלילה כבר לא נהיה עם אחד. נקווה שנצליח לבטל את רוע הגזרה" אבל זו הגזרה.לצערנו" הרבה חטאים יש בעם ישראל" אלא שעל כל פשעים תכסה אהבה. אך אם תיפול האהבה" הכל ייפול. כידוע החורבן השני היה עקב קלקול באחדות […]

חסידי קרח

אילו היה קרח היה חי בדורנו" הייתי הולכת אחריו עד הסוף. זה רב'ה אמתי" שלא מפחד ללכת עם האמת שלו" אפילו במחיר של הקרבת עצמו" מדהים. הייתי לוקחת מחתה" והולכת להקטיר קטורת" יחד עם ראשי הסנהדראות משבט ראובן. אולי ה' היה בוחר בי" מי יודע? מי אמר שכהן גדול חייב להיות גבר? זאת בוודאי עוד […]

העגל החדש

יום שתורגמה התורה ליוונית חושך בא לעולם שלושה ימים "והיה אותו היום קשה לישראל כיום שעשו בו את העגל" . לא לחינם השוו חז״ל את 'תרגום השבעים'" לעגל הזהב. לא זו בלבד שתורגמה התורה ליוונית" אלא שמאותו יום החלה לחדור גם התרבות היוונית בפרשנותה" ובכך נעקרה מהתוכן הרוחני העליון שלה. התורה הפכה לעוד חכמה שאינה […]

מי מפריעה למי בכותל ?

איך נסתדר יחד בכותל? הרפורמיות רוצות לקרוא בתורה בכותל" לערוך ברכת כהנות" להתעטר בטלית ובתפילין" לשיר בקולי קולות. והנשים יראות שמים סובלות מכל זה" רוצות מקום שקט וצנוע כמו במשך אלפי שנים. כמובן גם הגברים מנועים מלהתפלל בגלל שירת הנשים. אז מה עושים?יש שתי תשובות: תשובה הלכתית" א-להית" אמונית" ותשובה משפטית" חוקית" פילוסופית.התשובה ההלכתית היא […]

מה בין רפורמי לנוצרי ?

[ראיון] ש: כיון שבפועל אנו מדינה דמוקרטית" אז לכאורה יש לתת לרפורמים חלק מרחבת הכותל שיעשו בו כאוות נפשם" גם אם זה נגד ההלכה היהודית?ת: זו לא דמוקרטיה ש1% מהאוכלוסיה יכפו עצמם על 99%. תמיד היו בכל עם בודדים מטרידים" אך אין זה מן היושר ומן השכל להיכנע להם.ש: אז למה באמת כל כך מתחשבים […]

זייפני יהדות

זייפני יהדותהרב שלמה אבינר[ראיון] ש: כיצד להתייחס לתופעה החדשה של הרפורמים שחותרים תחת היהדות?ת: אין זה חדש. בכל דור ודור קמים עלינו זייפנים לבלבלנו והקב"ה מצילנו מידם. אגב" זה סימן טוב: למוצג חשוב ובעל ערך יש תמיד זיופים.ש: מי היו הזייפנים?ת: צדוקים" בייתוסים" קראים. ובדורות האחרונים משכילים" קונסרבטיבים ורפורמים. וכן הנוצרים. הקב"ה הראה לאדם הראשון […]

עשרת הדברות של הג"ר משה פיינשטיין נגד הרפורמים והקונסרבטיבים

עשרת הדברות של הג"ר משה פיינשטיין נגד הרפורמים והקונסרבטיבים הרב שלמה אבינר הגאון רבי משה פיינשטיין לחם בחזית נגד הרפורמים והקונסרבטיבים באמריקה. הוא הכיר אותם היטב" לכן לחם נגדם ביתר שאת. הוא השאיר לנו מסכת שלמה בתשובותיו שו"ת אגרות משה מה דין ראבייס רפורמים וקונסרבטיבים ואיך להתייחס אליהם. עכשיו שאנחנו נלחמים אותה מלחמה" אין צורך […]

הכותל של האומה ולא של הרפורמים

הרב שלמה אבינרהכותל לא ניתן לחלוקה" כמו שלא נחלק את ירושלים ולא נחלק את הצבא. לא נקים שני צבאות וגם לא שתי מדינות. לכן לא יעלה על הדעת לתת שטח בכותל הדרומי לרפורמים. הכותל הוא ציפור נפשה של האומה" הוא הלב של האומה" הוא קודש הקודשים של כל האומה" גם של הדתיים" גם של החילוניים […]

קראים ורפורמים

חז"ל אומרים שתורה אמיתית שלמה היא תורה שבכתב ותורה שבעל פה" בבחינת "אחת דיבר אלהים שתים זו שמעתי"[1]. זו אמיתיות התורה" שלמות התורה" ואילו הקראוּת היא סילוף של דברי תורה ויש בה צד של מינות.ישנם כמה דברים שהקראים מחמירים בהם. למשל" הם אינם מדליקים אור שידלוק בשבת" אלא יושבים בחושך" ואינם מחממים מאכלי שבת. כתובה […]