האם יש רוח הקודש בימינו

ש: האם יש רוח הקודש בימינו?ת: כן. אמנם הנבואה פסקה עם החורבן" אבל רוח הקודש קיים בכל הדורות. כך כותב רבי חיים ויטל" תלמידו של האר"י ז"ל" בספרו שערי קדושה" וכן הרמח"ל מתאר במסילת ישרים את השלבים כדי להגיע אליו.ש: האם רוח הקודש שייך גם לנשים?ת: כן. הרי רוח הקודש הוא הכנה לנבואה" והיו לנו […]