למה זה אנכי?

ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי.רש"י מפרש – "ותאמר 'אם כן'… שכל כך גדול צער העיבור 'למה זה אנכי' מתאווה ומתפללת על הריון"" כביכול מצטערת היא על הריונה.אוה"ח תמה על רש"י" כיצד הוא מייחס לרבקה חרטה על הריונה בגלל ייסורים פיסיים" קשים ככל שיהיו. והרי כל אשה משתוקקת להרות למרות ידיעתה על […]