סידרת 'אבולוציה רוחנית' – חלק י"א: מלחמת הניגונים (סיום)

נתן קוטלרמהו 'פוסט-מודרניזם'?בעידן המודרני היו אידיאולוגיות ודאיות ואבסולוטיות" כמו הסוציאליזם" הליברליזם ועוד. לעומת זאת" העידן ה'פוסט-מודרני' נקרא "קץ האידיאולוגיה". האמיתות המוחלטות של העידן המודרני נופצו על מזבח הספקנות ואי-הוודאות של ה'פוסט-מודרניזם'. ההשלכות של ה'פוסט-מודרניזם' הן בשני תחומים מרכזיים: הלאומיות והמוסריות. הגבולות בין המדינות מיטשטשים" כדוגמת ה'איחוד האירופי'. העולם נהפך ל'כפר גלובלי' בעזרת הרשתות החברתיות ועל […]